بررسی جامعه شناختی فرصت ها و محدودیت های تنوع قومیتی موثر بر احساس تعلق به اجتماع ملی(مورد مطالعه کلانشهر اهواز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 43 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FARH-12-4_007

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

احساس تعلق به اجتماع ملی، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کشورهای دارای تنوع قومیتی با آن مواجه اند. برای شکل گیری همبستگی، اتحاد و دلبستگی ملی، در هر جامعه ای به وجود احساس تعلق به اجتماع ملی و ارزش های مشترک در میان افراد آن جامعه نیازمند است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی جامعه شناختی فرصت ها و محدودیت های تنوع قومیتی موثر بر احساس تعلق به اجتماع ملی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان خانوار ساکن در کلانشهر اهواز بوده است. نمونه آماری با استفاده از نرم افزار سمپل پاور تعداد ۵۰۰ نفر با روش نمونه گیری خوشه ایی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ۹۸ سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ(۷۵/۰=α) تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و amos و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب فرصت های تنوع قومیتی با ضریب مسیر(۸۷۴/۰) و محدودیت های تنوع قومیتی با ضریب مسیر(۵۶۱/۰-) در سطح(۰۰۱/۰) تاثیر معنی داری بر احساس تعلق به اجتماع ملی دارند.

Keywords:

احساس تعلق به اجتماع ملی , تنوع قومیتی , فرصت ها و محدودیت ها , کلانشهر اهواز

Authors

بهرام سروستان

دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

احمد آذین

دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

سید ناصر حجازی

,استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • فهرست منابع ...
 • احمدی، حمید (۱۳۸۷). قومیت و قوم گرایی در ایران از ...
 • رابطه هویت ملی و هویت قومی بین جوانان شهر زنجان [مقاله ژورنالی]
 • ازکیا، مصطفی و حسینی راد، کریم (۱۳۸۸). نقش اعتماد اجتماعی ...
 • اکوانی، سیدحمداله (۱۳۸۷). گرایش به هویت ملی و قومی در ...
 • امیرکافی، مهدی (۱۳۸۰). اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن. ...
 • بهشتی، سیدصمد و حقمرادی، محمد (۱۳۹۶). بررسی میزان تعلق اجتماعی ...
 • بیدل، پری­ناز و محمود­زاده، علی­اکبر (۱۳۹۱). احساس تعلق به ایران ...
 • پورافکاری، نصراله (۱۳۸۹). چالش ها و فرصت های توسعه پایدار ...
 • ترسیم سناریوهای پیش روی فرصت ها و تهدیدهای قوم گرایی عربی در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [مقاله ژورنالی]
 • توسلی، غلامعباس (۱۳۸۰). نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت. ...
 • جوکار، محمدصادق (۱۳۸۶). بررسی هویت ملی و ارتباط هویت و ...
 • جهانگیری، جهانگیر و معینی، مهدی (۱۳۸۹). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ...
 • چلبی، مسعود (۱۳۹۵). جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظم ...
 • چلبی، مسعود و یزدانی نسب، محمد (۱۳۹۰). بررسی تطبیقی کمی ...
 • نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی [مقاله ژورنالی]
 • حیدری، احسان؛ آذین، احمد و چیت ساز، محمدعلی (۱۳۹۷). بررسی ...
 • دامن باغ، مرتضی؛ فرهمند، مهناز و جوادیان، سید رضا (۱۳۹۶). ...
 • دورکیم، امیل (۱۳۹۳). خودکشی. ترجمه ناصر سالارزاده، تهران: دانشگاه علامه ...
 • زارعی، غفار (۱۳۹۸). نقش هویت قومی در همبستگی ملی پس ...
 • تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل موثر بر آن (موردمطالعه: شهر تهران) [مقاله ژورنالی]
 • صالحی امیری، سیدرضا (۱۳۸۵). مدیریت منازعات قومی.. تهران: مرکز تحقیقات ...
 • صالحی امیری، سیدرضا (۱۳۸۸). انسجام ملی و تنوع فرهنگی. تهران: ...
 • عشایری، طاها؛ ذوالفقاری، اکبر؛ نامیان، فاطمه و حسین زاده، الهام ...
 • فرهادی، عزیز؛ احمدی، حمید و سینایی، سیدعطاءالله (۱۴۰۰). نقش لرها ...
 • فرهمند، مهناز؛ سعیدی مدنی، سیدمحسن و سهندی خلیفه کندی، مهناز ...
 • قاسمی، علی اصغر؛ خورشیدی، مجید و حیدری، حسین (۱۳۹۲). همسازی ...
 • قلجی، حسین (۱۳۸۷). سیاست قومیتی و قومیت. مجله پگاه حوزه، ...
 • قیصری، نوراله (۱۳۸۶). تنوع فرهنگی و وحدت ملی در ایران: ...
 • قیم، عبدالنبی (۱۳۸۰). نگاهی جامعه شناختی به زندگی و فرهنگ ...
 • کاروانی، عبداللطیف و غفاری نسب، اسفندیار (۱۳۹۸). هویت ملی و ...
 • مرادی، علیرضا (۱۳۹۴). هویت فرهنگی اقوام ایرانی و تاثیر آن ...
 • مفرح، فاطمه؛ ابراهیم­زاده، حسین؛ هاشمی­زهی، نوروز و اشتری، اباذر (۱۳۹۳). ...
 • مقصودی، مجتبی (۱۳۸۰). تحولات قومی در ایران. تهران: موسسه مطالعات ...
 • نقدی، اسداله؛ احمدی، امیدعلی و سلطانی عزت، محمود (۱۳۹۴). بررسی ...
 • یازرلو، رضا و سوسرایی، بتول (۱۳۹۹). رابطه هویت ملی و ...
 • Ahmadi, A. & Ganj Khanlou, M. (۲۰۱۳). The relationship between ...
 • Ahmadi, H. (۲۰۰۷). Ethnicity and ethnocentrism in Iran from myth ...
 • Amirkafi, M. (۲۰۱۰). Social trust and factors affecting it. Research ...
 • Azkia, M. & Hosseini Rad, K. (۲۰۰۸). The role of ...
 • Baumeister, Roy F. & Leary, Mark R. (۱۹۹۵). The Need ...
 • Beheshti, Seyyed Samad & Haqmoradi, Mohammad (۲۰۱۶). Investigating the extent ...
 • Bidel, p. & Mahmoudzadeh, A. (۲۰۱۱). The sense of belonging ...
 • Chalabi, M. (۲۰۱۶). Sociology of order, description and analysis of ...
 • Chalabi, Massoud & Yazdani Nesab, Mohammad (۲۰۱۳). A comparative-quantitative study ...
 • Chalaji, Hossein (۲۰۰۸). Ethnic politics and ethnicism. Pegah Hozha magazine, ...
 • Daman Bagh, M.; Farhamand, M. & Javadian, S. (۲۰۱۶). Investigating ...
 • Durkheim, E. (۲۰۱۳). Suicide, translator: Nasser Salarzadeh, Tehran: Allameh Tabatabai ...
 • Farahmand, M.; Saidi Madani, S. & Sahandi Khalifa Kandi, M. ...
 • Farhadi, A.; Ahmadi, H. & Sinai, S. (۲۰۲۲). The role ...
 • Hajiani, Ebrahim (۱۳۸۸). The ratio of national identity to ethnic ...
 • Heydari, E.; Azin, A. & Chitsaz, M. (۲۰۱۷). Sociological investigation ...
 • Inglehart, R. (۲۰۱۵). Cultural evolution in the advanced industrial society, ...
 • Jahangiri, J. & Moini, M. (۲۰۱۰). Investigating the relationship between ...
 • Karevani, Abdollatif & Ghafarinasab, Esphandiar (۲۰۱۸). National identity and ethnic ...
 • kaotri, Huynh (۱۹۸۶). Popular participation in development. In participation in ...
 • Kayseri, N. (۲۰۱۶). Cultural diversity and national unity in Iran: ...
 • Koening, Nadja (۲۰۰۶). Construction of national identity and national attachment ...
 • Mafarah, F.; Ebrahimzadeh, H.; Hashmizahi, N. & Ashtari, A. (۲۰۱۳). ...
 • Maqsodi, M. (۲۰۰۱). Ethnic changes in Iran. Tehran: Institute of ...
 • Moaddel, Mansoor & et al. (۲۰۰۸). Foreign occupation and national ...
 • Molina, L. E.; Phillips, N. L. & Sidanius, J. (۲۰۱۵). ...
 • Naghdi, E.; Ahmadi, O. & Soltani Ezzat, M. (۲۰۱۲). Sociological ...
 • Nomads, T.; Zulfaqari, A.; Namian, F. & Hosseinzadeh, E. (۲۰۱۷). ...
 • Phinney, J. S. (۱۹۹۰). Ethnic Identity in Adolescents and Adults: ...
 • Pollini, Gabriele (۲۰۰۰). Social Belonging Second Edition E.F.Borgatta R J.Montgomery ...
 • Poortes, A. (۲۰۰۰). Social capital: Promise and pitfalls of its ...
 • Rose, R. (۱۹۹۹). Getting Things Done in an Anti modern ...
 • Salehi Amiri, S. (۲۰۰۸). National cohesion and cultural diversity. Tehran: ...
 • Salehi Amiri, Seyyed Reza. (۲۰۰۶). Management of Ethnic Conflicts. Tehran: ...
 • Sanina, A. (۲۰۱۲). Competing for a Citizen: “Visible” and “Invisible” ...
 • Savora, L. A. & et al. (۲۰۰۱). Communication between cultures, ...
 • Seyyed Hamdaleh, A. (۲۰۰۸). Tendency towards national and ethnic identity ...
 • Sharon, Joel (۱۹۷۹). Ten questions from the point of view ...
 • Tavasli, G. (۲۰۰۱). Sociological theories. Tehran: Somit Publications. ...
 • Yazerlo, R. & Sosraei, B. (۲۰۱۹). The relationship between national ...
 • Zarei, Ghaffar (۲۰۱۸). The role of ethnic identity in national ...
 • نمایش کامل مراجع