شایستگی های موثر بر ورود موفق به بازارهای پلتفرمی دیجیتال در ایران (مطالعه چندموردی: پلتفرم های تاکسیرانی برخط اسنپ و تپسی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BAR-15-32_002

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

مدل کسب وکار پلتفرمی در سال­ های اخیر یکی از مدل­ های کسب وکار پرطرف دار بین کسب وکارها بوده است. با توجه به این موضوع از سویی و عدم توفیق برخی پلتفرم­ های راه اندازی شده در صنایع مختلف از سوی دیگر، این مطالعه میدانی با هدف تعمیق دانش در این حوزه در سطح کشور و جهت شناخت شایستگی­ های کلیدی برای موفقیت پلتفرم ­ها در ورود به بازارهای پلتفرمی در ایران انجام شد. در این پژوهش با بررسی دو نمونه موفق در حوزه حمل ونقل برخط در ایران، شایستگی ­های موثر پلتفرم ­ها بر موفقیت ورود به بازارهای پلتفرمی شناسایی و اولویت­ بندی شدند. ابتدا با استراتژی مطالعه چند­موردی و با استفاده از نمونه ­گیری نظری، نسبت به گردآوری داده ها از دو مورد تپسی و اسنپ اقدام شد که در طی آن مجموعا ۱۷ مصاحبه انجام شد و از ۷ گزارش آرشیوی استفاده شد و سپس از تحلیل مضمون برای داده ­ها استفاده شد. برای پایایی از روش بازآزمون استفاده شد که در سطحی مناسب قرار داشت. در نتیجه، ۸ مقوله شایستگی­های موثر پلتفرم­ها بر موفقیت ورود به بازارهای پلتفرمی شناسایی شدند. در مرحله دوم با بهره­ گیری از روش بهترین - بدترین خطی و با استفاده از نمونه­ گیری گلوله برفی، ۱۲ پاسخ گردآوری شد و به اولویت ­بندی این شایستگی­ ها ختم شدند. برای بحث روایی محتوایی، هر دو پرسش نامه طراحی شده به سه نفر از خبرگان ارائه شدند و نظرات آنها اعمال شدند. براساس نتایج، شایستگی نیروی انسانی مهم ترین شایستگی و کاربرپسندی کم اهمیت ترین شایستگی اولویت­ بندی شدند.

Keywords:

شایستگی های پلتفرم , بازارهای چندسویه , مطالعه چندموردی , روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین-بدترین خطی

Authors

طالب بالنده

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه ی طباطبایی، تهران، ایران

مهدی ابراهیمی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

مهدی حقیقی کفاش

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

وحید خاشعی ورنامخواستی

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)