بررسی معرفی استاندارد جهانی ایمنی ساخت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD09_178

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1402

Abstract:

پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مطالعه منابع موجود در زمینه وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای (اعم از پژوهش های انجام شده و در دست انجام، اخبار و گزارش های منتشر شده از سوی سازمان های معتبر در کشورهای مختلف) در سراسر جهان و برخی از کشورهای منتخب می پردازد. سپس به بررسی کلی قانون ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا (Occupational Safety & Health Act) که در سال ۱۹۷۰ میلادی مصوب گردید و معرفی سازمان های مجری این قانون و کارکرد هر یک و نیز استانداردهای ایمنی ارائه شده از سوی این سازمان ها پرداخته می شود. رئوس اصلی سرفصل های این استانداردها نیز بر حسب صنعت مربوطه و شماره های استانداردها ارائه می شوند. در نهایت نیز به طور خاص استاندارد شماره ۱۹۱۰ قانون ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا و زیرمجموعه مواد سمی و خطرناک این استاندارد تجزیه و تحلیل می گردد. مهمترین موضوعات مورد مطالعه پس از تشریح این استاندارد ارائه برخی مقایسات کاربردی با دیگر کشورها، ارائه نقدهای وارده به این استاندارد و به طور کلی قانون مربوط به آن و نیز معرفی راهکارهایی برای بهبود و تعمیم کارکرد این استانداردها در آینده بر حسب زمینه های کاری نوظهور خواهند بود.

Keywords:

واژگان کلیدی: ایمنی و بهداشت حرفه ای – سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا – استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای

Authors

محسن حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ومدیریت ساخت ، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش ، ایران

علی قربانی

عضو هیات علمی دانشگاه، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۵۸۷۷-۱۴۱۵۵ ، تهران ، ایران