بررسی مفهومی و ارائه طراحی مدیریت استراتژیک در پروژه های بزرگ و صنعتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD09_198

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1402

Abstract:

سازمان های بزرگ جهانی به جهت مدیریت پروژه های خود بویژه در شرکتهای اقماری و واحدهای وابسته به آنها نیازمند داشتن یک سیتم مدیریتی مناسب و درخور خود را دارند . تجربه نشان داده است که با اعمال دیدگاه پروژه محوری در سازمان ها تحقق برنامه ها و اهداف سازمانی به صورت متمرکز دنبال خواهد شد . مجموعه پروژه های یک سازمان را سبد یا پورتفولیو پروژه های آن سازمان می گویند .پورتفولیو (سبد) پروژه ها مجموعه ای از پروژه ها و برنامه ها و سایر اموری می باشد که جهت سهولت در مدیریت بهتر و تحقق اهداف استراتژیک کسب و کار در کنار هم قرار می گیرند. بدین ترتیب مدیریت پورتفولیو پروژه ها متفاوت از اعمال مدیریت بر تعدادی پروژه بصورت منفرد است. در یک سازمان هرگاه هدف ایجاد ارزش افزون بر عملکردهای انفرادی باشد می توان آن را بزرگترین چالش آن مجموعه دانست . این اصول در مدیریت سبد پروژه ها نیز دارای مصداق است . به کار گرفتن دیدگاه مدیریت استراتژیک در سازمان های بزرگ و هلدینگ ها هم به لحاظ نحوه مدیریت بر شرکت ها و واحدهای تابعه و هم جهت مدیریت پروژه های آنها ضروری است. جهت اعمال مدیریت استراتژیک بر مجموعه پروژه های سازمان نیازمند استقرار سیستم مدیریتی ویژه ای می باشد که به آن سیستم مدیریت پورتفولیو می گویند.

Keywords:

کلید واژه: مدیریت استراتژیک- ارتباطات- پروژه ای صنعتی-سازمان.

Authors

نرگس باروتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ومدیریت ساخت ، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم ، ایران

علی قربانی

عضو هیات علمی دانشگاه، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۵۸۷۷-۱۴۱۵۵ ، تهران ، ایران