مدل تحلیلی پوششی داده ها با اعداد خاکستری بازه ای

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS16_019

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

Abstract:

تحلیل پوششی داده ها یک رویکرد برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی گروهی از واحدهای تصمیم گیری مانند سیستم های تولید است. مدل های مفیدی برای کاربردهای موفق آنها در بسیاری از زمینه ها وجود دارد. در این مقاله، ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده ها با اعداد خاکستری بازه ای ایجاد می کنیم و روش حل مستقیم آن را با استفاده از نظریه و روش سیستم های خاکستری ارائه می کنیم. برای نشان دادن این مدل تحلیل پوششی داده ها و جواب آن، یک مثال عددی نیز ارائه می دهیم.

Keywords:

تحلیل پوششی داده ها , سیستم های خاکستری , اعداد خاکستری بازه ای

Authors

داود درویشی سلوکلایی

دانشیار گروه ریاضی کاربردی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

صافیه کر

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران