ارائه مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته گردو با ملاحضات اقتصادی و زیست محیطی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS16_143

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

Abstract:

در روند توسعه پایدار، لجستیک به عنوان یکی از عوامل کلیدی در مدیریت شبکه زنجیره تامین در نظر گرفته شده است. در این میان، موضوع زنجیره تامین حلقه بسته (CLSC) توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است؛ زیرا بسیاری از صنایع متنوع را به سمت پایداری هدایت می کند. در این مطالعه، با بررسی مطالعات گذشته، یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برای صنعت گردو به عنوان یک محصول کشاورزی به همراه مدل سازی ریاضی به روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (MILP) در نظر گرفته شده است. شبکه طراحی شده، جریان روبه جلو و معکوس را نه تنها برای پاسخگویی به تقاضای بازارهای مختلف، بلکه برای آماده سازی محصولات برگشتی برای استفاده دوباره در نظر می گیرد. به منظور افزایش پایداری و توجه به مسائل زیست محیطی، تابع هدف جدیدی در مدل ریاضی برای کمینه سازی آلودگی یا آزادسازی گازهای گلخانه ای در نظر گرفته شد. در ادامه برای حل مدل دو هدفه پیشنهادی از روش های بهینه سازی چندهدفه (مانند روش لکسیکوگرافیک و مجموع وزنی) استفاده و خروجی های مدنظر مقایسه شدند.

Keywords:

Authors

آریا باور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ایران

محمدمهدی پایدار

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ایران