نگاهی به مدیریت و برنامه ریزی صنعت گردشگری در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ONFNASHR03_044

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

فعالیت برنامه ریزی گردشگری می تواند برای هر دو نوع مقاصد کمتر توسعه یافته و توسعه یافته موثر باشد. برای شروع رشد گردشگری، رهیافت های کلی کشورها و مناطق توسعه نیافته را در یک مسیر صحیح تدوین می کند و به مکانهای توسعه یافته نیزکمک می کند تا فعالیت گردشگری خود را گسترش دهند و این بخش را برای کسب امتیازات بیشتر دوباره جهت دهی نمایند. برنامه ریزی موثر باید مبتنی بر رویکردهای متدولوژیک منطقی و صحیح با بکارگیری فرآیند برنامه‎ریزی مستمر باشد. ”تحلیل ظرفیت پذیرش“ یک تکنیک پایه در برنامه‎ریزی گردشگری پایداراست. هرچندکه به دور از ابزار تحلیلی کامل و بی عیب باشد باز هم در تبیین سطوح توسعه و انواع رویکردهای تدوین ”رهیافت های توسعه“ مفید خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی نگاهی به به مدیریت و برنامه ریزی صنعت گردشگری در ایران داشتیم،در حال حاضر تاکید بسیار بر توسعه کیفیت گردشگری است. این مفهوم، حفاظت محیط زیست، نگهداری هویت فرهنگی و کسب رضایت گردشگران را به نحو احسن فراهم می کند در عین حال منافع اقتصادی قابل توجهی حاصل میشوند.بسیاری از انواع ممکن گردشگری وجود دارند و رو به افزایش هستند. یک ناحیه گردشگری باید به تمامی این انواع گردشگری توجه کند. و آن دسته را که با شرایط محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه سازگار است را انتخاب کند. نوع بسیار مناسب گردشگری ممکن است با گذشت زمان در یک ناحیه مشخص تغییر بکند.

Authors

خدیجه پاوندمهر

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری