بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS08_031

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

روش تدریس تشکیل دهنده بخش اعظمی از کار یک معلم محسوب می شود. یکی از مهم ترین فعالیت هایی که معلمان باید قبلاز شروع تدریس انجام دهند، این است که طرح درس و روش تدریس خود را مشخص کرده و بدانند مبحث تدریس شده دنبال چههدفی می باشد. روش های مختلف تدریس برای دروس مختلف به کار می رود. برای درس ریاضی، روش تدریس مختص به خود،برای فارسی نیز از روش تدریس مخصوص خود استفاده می شود. یکی از روش های تدرس فعال در امر یادگیری، روش تدریسمشارکتی می باشد. تدریس مشارکتی را به معنای وسیع کلمه عبارت از اتحاد و هماهنگی منابع و کوشش های هر فرد در تلاشمشترک برای نیل به نتایجی که توسط همگان جستجو می شود ارزیابی می کند. بلکه در مقابل یادگیری دیگران نیز مسئول استو معلم می تواند با انعطافی که در ترکیب و اندازه گروه ها بوجود می آورد به یک تدریس اثربخش دست یابد. این مطالعه سعی داردبا بررسی فواید روش تدریس مشارکتی و آموشز مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان، تاثیر آنها را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانمورد بررسی قرار دهد.

Authors

مهدی عباداله زاده

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه امینی تبریز

مهدی علی نژاد

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه امینی تبریز

سجاد رحیمی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه امینی تبریز