تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN07_001

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان می باشد و روش تحقیق ما کمی _همبستگی است.دلیل انتخاب این روش این است که ما میخواهیم ارتباط بین دو متغیر یعنی آموزش مجازی (آموزش الکترونیکی) و یادگیریدانش آموزان را بررسی کنیم. با توجه به تحولات فناوری و اینترنت، آموزش مجازی به عنوان یک روش جدید در حوزه آموزشو پرورش به شدت در حال گسترش است. این روش آموزشی میتواند برای دانشآموزانی که به دلایل مختلف مانند مسافت،زمان یا اعتیاد به فناوری، نمیتوانند به مدارس و مراکز آموزشی رفت و یا برای دانشآموزانی که به دنبال یادگیری در زمانهایخارج از ساعتهای کلاسی هستند، بسیار مفید واقع شود. نتایج نشان داد که برای بهره برداری کامل از آموزش مجازی، باید بهچندین عامل توجه کرد. اولین عامل، کیفیت منابع آموزشی است. با توجه به اینکه منابع آموزشی مجازی در اینترنت بسیارمتنوع هستند، باید به دانش آموزان کمک کرد تا منابع موثق و معتبر را انتخاب کنند. عامل دیگر، نحوه طراحی و پیاده سازیدوره های آموزشی مجازی است. در نتیجه، بهبود یادگیری خود را تجربه کنند. در کل، برای بهره برداری کامل از آموزش مجازی،باید به کیفیت منابع آموزشی، نیازهای فردی دانش آموزان و فرصت های تعامل با محتوای آموزشی توجه کرد.

Authors

ام البنین ولایتی فر

کارشناسی رشته آموزش ابتدایی زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

آرزو قائم مقامی

کارشناسی رشته it سمیرم، اصفهان، ایران

مهدی شیردل

کارشناسی رشته آموزش ابتدایی خاش، سیستان و بلوچستان، ایران

مژده جهانگیری کارویه

کارشناسی رشته علوم اجتماعی اصفهان، اصفهان، ایران