ابزار های حسابداری گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_229

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

مقاله حاضر با عنوان ”ابزارهای حسابداری گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران” به بررسی نحوه استفاده از ابزارهای حسابداری برای گزارش دادن و مدیریت عملکرد سازمانها در جهت توسعه پایدار با تمرکز بر نوآوری و توسعه پایدار پرداخته است . در این پژوهش ، ادبیات مربوط به ابزار های حسابداری گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران با مطالعه و مرور مقاله های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین روش تحقیق به صورت مروری هست .در این مقاله ، ابتدا تعاریف و توضیحات اجمالی در مورد کلمات کلیدی و مبانی تئوریک موضوع مقاله و همچنین ، ابعاد پایداری اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی در سازمانها بررسی و به عنوان اصول پایه ای حسابداری گزارشگری پایداری معرفی شدهاند. در پایان، پژوهشگران نتیجه گرفته اند که استفاده از ابزارهای حسابداری گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران، می تواند بهبود عملکرد سازمانها در جهت نوآوری و توسعه پایدار، بهبود شفافیت و جذب سرمایه گذاران و همکاران تجاری را به دنبال داشته باشد. با اینکه تحقیقات در حوزه حسابداری و گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران همچنان در مراحل اولیه خود قرار دارد، تلاش برای بهبود و ترویج حسابداری گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران و استفاده از ابزاهای مربوطه می تواند به توسعه پایدار و نوآوری در سازمانها و صنایع کشور کمک کند.

Keywords:

اکوسیستم نوآوری , ابزار های حسابداری گزارشگری پایداری , شاخص های پایداری

Authors

نعمت مهدی زاده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تبریز، تبریز، ایران

یونس بادآورنهندی

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران