انعطاف پذیری مالی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_237

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

با توسعه اکوسیستم نوآوری و پیشرفت تکنولوژی ، نیاز به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی و گزارشگری پایداری در توسعه نوآوری و پایداری سازمانها احساس می شود در این پژوهش ، ادبیات مربوط به انعطاف پذیری مالی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری با مطالعه و مرور مقاله های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین روش تحقیق به صورت مروری هست . مطالعه حاضر عوامل موثر بر انعطاف پذیری مالی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری را بررسی کرده و توسعه مفهوم اکوسیستم نوآوری ، ادغام انعطاف پذیری مالی و گزارشگری پایداری در توسعه اکوسیستم نوآوری و رشد پژوهش ها و تحولات فعلی را بیان می کند. این مقاله نشان می دهد که ترکیب انعطاف پذیری مالی و گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری می تواند بهبود عملکرد نوآوری سازمانها را تسهیل کند و به توسعه پایدار و موفقیت سازمانها در محیط رقابتی کمک کند. در پایان، پژوهشگران راهکارها و چالشهای و پیشنهاداتی را ارائه دادند.

Authors

نعمت مهدی زاده

دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد تبریز، تبریز، ایران

رسول برادران حسن زاده

دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران