بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KJDC-8-2_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1402

Abstract:

هدف: تصمیم گیری انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه است. هر تصمیم می تواند ابعاد و نتیجه منحصر به فردی برای هر سرمایه گذار داشته باشد. سرمایه گذاران در موقعیت های یکسان و گوناگون تصمیم های متفاوتی اتخاذ می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران در ایران است.روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری فرآیند مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه، کارشناسان مالی، مدیران مالی، مدیران شرکت های بورسی و غیر بورسی به خصوص شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران حقیقی در کل کشور بودند که تعداد ۳۹۰ نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسش نامه به صورت حضوری و آنلاین انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای منافع، منابع مالی، قابلیت های ذهنی، اهداف، اطلاعات، تعامل و نحوه تجزیه و تحلیل در سطح خطای ۵ درصد بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران تاثیر معناداری دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد برای پیش بینی انتخاب هر سرمایه گذار، منافع به عنوان موتور محرک، منابع به مانند موقعیت، ساختار ذهنی عصبی به عنوان سیستم، اهداف به مانند ابزار، اطلاعات به مانند خوراک، تعامل به عنوان تسهیلگر، تحلیل به عنوان رویکرد عمل می کند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد نهاد تصمیم گیرنده در کشور، به تصمیم گیری سرمایه گذاران توجه بیشتری داشته باشد، چرا که هر تصمیم، اثرات اقتصادی متفاوتی بر هر گروه ذینفع خواهد داشت. بنابراین بهتر این است که نهاد تصمیم گیرنده از رویکرد تعاملی برای موضوعات سرمایه گذاری استفاده کند.

Keywords:

Authors

بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه

دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

مهدی بهارمقدم

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

کاظم شمس الدینی

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • سعیدا اردکانی، سعید، بهلکه، آیناز؛ میرزاد، نگار و توسلی، طاهره ...
 • بادآورنهندی، یونس و درخور، سعید (۱۳۹۲). بررسی رابطه بین محدودیت ...
 • بادپا، بهروز و شیری، نعمت اله (۱۴۰۱). اثر مولفه های ...
 • بینشیان، زهرا و دهدار، فرهاد (۱۳۹۷). ارائه مدل رابطه هوش ...
 • تک روستا، حسین (۱۴۰۱). بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تصمیمات ...
 • سینایی، حسنعلی؛ مرتضوی، سعید و تیموری اصل؛ یاسر (۱۳۸۴). پیش ...
 • حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران [مقاله ژورنالی]
 • حساس یگانه، یحیی و خیرالهی، مرشد (۱۳۸۷). حاکیمت شرکتی و ...
 • خدائی وله زاقرد،محمد و رستمی نوروزآباد، مجتبی (۱۳۹۵). واکنش پذیری ...
 • خوشکار، فرزین؛ محمدرضایی، وحید و پناهی، رضا (۱۳۹۸). بررسی تاثیر ...
 • آقایی، محمدعلی و مختاریان، امید (۱۳۸۳)، بررسی عوامل موثر بر ...
 • ملانظری، مهناز؛ پارسایی، منا و تقی ملایی، سعید (۱۴۰۰). تاثیر ...
 • میشل ام. پمپین (۲۰۰۶). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. ...
 • هاشمی، سیدعباس؛ امیری، هادی و افیونی، علیرضا (۱۳۹۶). بررسی نوسانات ...
 • نمازی، محمد (۱۳۸۴). بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت. ...
 • وکیلی فرد، حمیدرضا، فروغ نژاد، حیدر و خشنودی، مهدی (۱۳۹۲). ...
 • یحیی زاده فر، محمود؛ علیقلی، منصوره و ذبیحی، فاطمه (۱۳۹۹). ...
 • ReferencesHajiha, Z., & Mohamadi Chamkhani, Z. (۲۰۱۷). The comparative investigation ...
 • Ady, S. (۲۰۱۸). The cognitive and psychological bias in investment ...
 • Akhter, T., & Hoque, M.E. (۲۰۲۲). Moderating effects of financial ...
 • Saeida Ardakani, S., Behlkeh, A., Mirzad, N., & Tavassoli, T. ...
 • Awais, M., Laber, M.F., Rasheed, N., & Khursheed, A. (۲۰۱۶). ...
 • Badavarnhandi, Y., & Darkhor, S. (۲۰۱۳). Investigating the relationship between ...
 • Badpa, B., & Shiri, N. (۱۴۰۱). The effect of financial ...
 • Bakar, S., & Chui Yi, A. (۲۰۱۶). The impact of ...
 • Banerjee, A. (۱۹۹۲). A simple model of herd behavior. Quarterly ...
 • Bauer, P., & Yamey, B.S. (۱۹۵۷). The economic of underdeveloped ...
 • Barua, S., & Chowdhury, A. (۲۰۰۹). General characteristics and investment ...
 • Bhattacharya, N., Ecker, F., Olsson, P.M., & Schipper, K. (۲۰۱۲). ...
 • Bineshian, Z., & Dehdar, F. (۲۰۱۸). Presen the model of ...
 • Chen, T., Xie, L., & Zhang, Y. (۲۰۱۷). How does ...
 • Christiansen, C., Schroter,J., Rangvid, J., & Rangvid, J. )۲۰۰۷(. Are ...
 • Coleman, J. (۱۹۹۰). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Belknap ...
 • Gerardi, K., Goette, L., & Meier, S. (۲۰۱۰). Financial literacy ...
 • Geisler, M, & Allwood, C.M. (۲۰۱۸). Relating decision-making styles to ...
 • Hala, Y., Abdullah, M.W., Andayani, W., Ilyas, G.B., & Akob, ...
 • Hechter, M. (۱۹۹۴). The role of values in rational choice ...
 • Hasas Yeganeh, Y., & Kheirollahi, M. (۲۰۰۸). Corporate governance and ...
 • Hashemi, S.A., Amiri, H., & Efioni, A. (۲۰۱۶). Investigating the ...
 • Hulland, J. (۱۹۹۹). Use of partial least squares (PLS) in ...
 • Khodaee, M., & Rostami Norouzabad, M. )۲۰۱۶(. Investors' decision-making responsiveness ...
 • Khoshkar, F., & Panahi, R. (۲۰۱۹). The effect of information ...
 • Kiser, E., & Hechter, M. (۱۹۹۸). The debate on historical ...
 • Lease, W.G., Lewellen, R.C., & Schlarbaum, G.G. (۱۹۷۷). Patterns of ...
 • Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (۱۹۷۶). Theory of the firm: ...
 • Nagy, R.A., & Obenberger, R.W. )۱۹۹۴(. Factors influencing individual behavior. ...
 • Namazi, M. (۲۰۰۵). Investigating the applications of representative theory in ...
 • Neeli. M. (۲۰۱۳). Fundamentals of Economics. Publication.Tehran: Ney publication ...
 • Michelle, M. Pompin. )۲۰۰۶.( Behavioral financial knowledge and asset management. ...
 • Maditinos, D.I., Sevic, Z., & Theriou, N.G. (۲۰۰۷). Investor behavior ...
 • Aghaei, M.A., & Mokhtarian, O. (۲۰۰۴). Investigating factors influencing investors' ...
 • Molanazari, M., Parsai, M., & Taghi Molei, S. (۲۰۲۱). The ...
 • Rodrik, D. (۲۰۱۶). Economics rules: The rights and wrongs of ...
 • Scott, W.R., & O'Brien, P.C. (۲۰۰۳). Financial accounting theory. The ...
 • Sinaii, H.A., Mortazavi, S., & Timouri Asl, Y. (۲۰۰۵). Prediction ...
 • Tekrosta, H. (۲۰۲۲), Investigating the factors influencing the investment decisions ...
 • Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (۲۰۰۴). A ...
 • Vakilifard, H., Foroughnejad, H., & Khoshnodi, M. (۲۰۱۳). Evaluation of ...
 • Wayman, R. (۲۰۰۲). How to evaluate the ‘‘quality’’of EPS? www.investopedia.com/university/EPS ...
 • Yahyazadeh Far, M., Aghili, M., & Zabihi, F. (۲۰۲۰). Investigating ...
 • نمایش کامل مراجع