طراحی شبکه های توزیع فعال با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بمنظور کمک به حل مسائل زیست محیطی ناشی از استفاده سوخت های فسیلی با در نظر گرفتن کلیه جنبه های اقتصادی، فنی و قابلیت اطمینان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF17_048

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1402

Abstract:

هدف این مقاله، طراحی شبکه های توزیع فعال با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بمنظور کمک به حل مسائل زیست-محیطی ناشی از استفاده سوخت های فسیلی با در نظر گرفتن کلیه جنبه های اقتصادی، فنی و قابلیت اطمینان می باشد. در سالیان اخیر دو تحول بزرگ در سیستم های قدرت سنتی رخ داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می باشد. تحول دیگر در زمینه گسترش استفاده از منابع تولید پراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیر در صنعت برق می باشد. از موضوعات مهم در زمینه ی ریزشبکه، بحث هزینه های تولید توان و آلودگی زیست محیطی ناشی از ریزشبکه است که بایستی با دقت بالایی به این موضوعات پرداخت. در این پژوهش، مدلی جهت بهره برداری بهینه از یک سیستم انرژی مقیاس کوچک در قالب یک ریز شبکه شامل آرایه های خورشیدی، مولدهای بیوگازسوز، خودروهای الکتریکی و ذخیره سازهای انرژی ارایه شده است. این ریزشبکه امکان تبادل دو طرفه انرژی با شبکه بالا دست را دارا می باشد. در ابتدا مساله بهره برداری به ازای سناریوهای مختلف برای بازه زمانی ۲۴ ساعت آینده انجام که خروجی های برنامه، میزان تولید هر واحد تولید پراکنده، میزان و ساعت ذخیره سازی انرژی و همچنین مقدار تبادل انرژی با شبکه توزیع بالا دست در هر ساعت را تعیین می کند. تابع هدف در نظر گرفته شده، هزینه بهره برداری ریزشبکه را شامل می-شود. نتایج بدست آمده، نشان دهنده بهبود کارایی موردنیاز روش پیشنهادی می باشد.

Authors

امیرحسین آذین

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت، موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

میرمنصور ضیابری

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

سید عبدالرضا حسام محسنی

استاد مدعو موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

مجید مشکین مژه

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان