تعیین و اولویت بندی عوامل مزیت ساز لجستیک دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJMST-19-65_004

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1402

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مزیت ساز لجستیک دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود سازمانی و اولویت بندی این عوامل انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) بوده و روایی پرسش نامه به صورت محتوا (صوری) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ به میزان۰.۸۳۴ مورد تایید قرار گرفته است. تکنیک دلفی در دو مرحله بر پایه نظرات ۱۵ نفر از خبرگان آمادی آجا تا رسیدن به اجماع کلی مبتنی بر آزمون ضریب هماهنگی کندال انجام پذیرفت.یافته ها: در مجموع ۴۳ شاخص در شش بعد شناسایی گردیده و۳۷ شاخص تایید و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند که بر اساس نتایج بدست آمده در بین تمامی عوامل، توجه به سه شاخص نیروی انسانی متخصص، سرعت پاسخگوئی و شدت تحرک به ترتیب حائز بالاترین اولویت گردیدند.نتیجه گیری: با بازنگری سیاست گذاری ها و تمرکز بر روی عوامل شناسایی شده، چرخه عملکرد لجستیک دفاعی آجا به میزان چشمگیری بهبود خواهد یافت و منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهد شد.

Keywords:

ارتش جمهوری اسلامی ایران , لجستیک دفاعی , مزیت رقابتی , تکنیک دلفی

Authors

حمیدرضا ضرغامی

دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ، تهران، ایران.

علی فرهادی

دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

سعید ستارپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آرمون آرش. (۱۳۹۵). مروری بر مفاهیم و ماهیت لجستیک نظامی، ...
 • آقایی میلاد. (۱۳۹۵). چالش ها، چشم اندازها و راهبردهای لجستیک ...
 • باقری محمدحسن. (۱۳۸۷). جنگ آینده از منظر آماد و پشتیبانی. ...
 • باقری منش محمد و همکاران. (۱۴۰۰). تبیین نقش فناوری اینترنت ...
 • تافلر الوین و هایدی (۱۳۷۵). جنگ و پادجنگ، ترجمه: بشارت، ...
 • تقوا محمدرضا و همکاران(۱۳۹۵). الگوی توسعه لجستیک الکترونیک در نزاجا ...
 • خلیلی سعید و امامیان سهیل. (۱۴۰۱). ترسیم نقشه علمی و ...
 • رستمی محمود. (۱۳۸۶). فرهنگ واژگان نظامی، تهران: انتشارات چاپخانه ارتش ...
 • روشنی رضا. اکبری حسین. رضایی حمید رضا. (۱۴۰۰). تبیین آسیب ...
 • شاهقلیان قهفرخی رضا (۱۳۹۸). عوامل و زمینه های موثر در ...
 • صراف جوشقانی حسن و غفاری توران حسین. (۱۳۹۱). بهینه کاوی ...
 • ضیغمی نژاد پرویز و همکاران. (۱۴۰۱). تدوین راهبردهای لجستیک (آماد ...
 • مختصات الگوی تهدیدات صحنه نبردهای آینده در سال ۱۴۰۴ با استفاده از روش نظریه داده بنیاد [مقاله ژورنالی]
 • علیزاده عزیز. (۱۳۸۸). بررسی سناریوهای جنگ آینده با تاکید بر ...
 • فاضلی مهدی. (۱۴۰۱). روش تدارکات آمادی. تهران: انتشارات مرکز آموزش ...
 • فشارکی مهدی و آقاجانی امین. (۱۳۹۱). لجستیک تشخیص و پاسخ، ...
 • کاظمیان مینا. شفیعی نیک آبادی محسن و فیض داود. (۱۳۹۹). ...
 • کرباسی منصور و شهسواری مهرداد. (۱۳۹۴). آماد و پشتیبانی در ...
 • کرباسی منصور و شهسواری مهرداد. (۱۳۹۷). شناسایی و تبیین ویژگی ...
 • کریمی علی. (۱۳۸۹). کاربرد فناوری اطلاعات در لجستیک. تهران: موسسه ...
 • گروه مطالعاتی سامانه های آمادی سلاح و تجهیزات آجا. (۱۳۹۷). ...
 • لطفی مصطفی، غلامی محمود و گلرنگ، رهام. (۱۳۹۵). تبیین و ...
 • مشرفی زنوزی عباس، روشنی رضا و پیراسته مرتضی. (۱۳۹۴). مدیریت ...
 • مکارم شیرازی ناصر. (۱۳۷۶). قرآن مجید (چاپ سوم). تهران: دارالقرآن ...
 • نصرت پناه سیاوش و کریمی احمد. (۱۳۹۴). ارائه الگوی پشتیبانی ...
 • ویسی امید. حیدری جعفر. رزمی جعفر و شهسواری مهرداد. (۱۳۹۸). ...
 • Edwards, T. J., & Eden, R. (۱۹۹۹). Velocity management and ...
 • Ogden, J. A., Petersen, K. J., Carter, J. R., & ...
 • Zakeri, Amir. (۲۰۱۱). Logistics Future Trend. Logistics Operations and Management: ...
 • Göpfert, I., & Wellbrock, W. (۲۰۱۲). Innovative concepts for supply ...
 • Hanağası, U. B., & Ercan, A. (۲۰۲۲). The historical evolution ...
 • Peterson, F. (۲۰۰۷).The comperhensive approach initiative: Future options for NATO, ...
 • Tkach, I., Kivlyuk, V., & Smolych, P. (۲۰۲۲). Actual problems ...
 • Valtonen, I., Rautio, S., & Salmi, M. (۲۰۲۲). Capability development ...
 • نمایش کامل مراجع