آموزش و پرورش دانش بنیان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP07_013

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

در این مقاله به تعریف فعالیت های دانش بنیان اشاره شده است. همچنین در کنار بررسی مزایای دانش بنیانکردن فعالیت ها در آموزش و پرورش به نارسایی ها و مشکلا ت ورود به این عرصه نیز اشاره شده است. درپایان مقاله نیز راهکارهایی مطرح شده است که به موجب آن، مجموعه ی آموزش و پرورش اعم از دانشآموزان، معلمان، اولیاء و مربیان و دیگر دست اندرکاران میتوانند با بیان ایده ها و ثبت آنها در شرکتهای دانشبنیان درون سازمانی، ظرفیت های بالقوه ی خود را در تولید علم و تبدیل آن به ثروت، بالفعل نمایند و اقتصاددانش بنیان را که میتواند زمینه ساز استقلال اقتصادی کشور شود، سبب شوند.

Authors

نسرین فتحی

دانشجوی کارشناسی آموزش ادبیات دانشگاه فرهنگیان تبریز

سایناسادات مرتضوی

دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه فرهنگیان تبریز

مهسا عزتی

دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان تبریز