بررسی تاثیر عوامل محیط های آموزشی در میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP07_037

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

کسب اطلاعات یکی از ویژگی های بارز انسانی است و انسان به طور طبیعی تمایل دارد به اطراف خویشبنگرد و حوزه اطلاعات خویش را گسترش دهد. با گسترش جوامع ، نهاد آموزش و پرورش بوجود آمد وتعلیم و تربیت افراد در این نهاد بیشتر بوسیله کتاب ، مدرسه ، معلم و سایر عوامل انجام گرفت. از زمانی کهاین امر توسط آموزش و پرورش صورت گرفت، محیط مدرسه و محیط آموزشی تاثیر محیط و عوامل محیطیبر آموزش و یادگیری نیز مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفت. آنچه که مشخص است ایناست که منظور از محیط آموزشی ، تنها مدرسه نیست بلکه تمامی عوامل غیر از خود فراگیر یا دانشآموز در این حوزه قرار خواهد گرفت. عواملی همچون ساختمان مدرسه، حیاط مدرسه، ابعاد کلاس ها، نحوهقرار گرفتن پنجره ها از لحاظ نورگیر بودن، ظرفیت کلاس ها، صندلی ها و ... و همچنین عوامل انسانیمانند خانواده ، محل زندگی و فرهنگ عمومی آن، مدیر، معلم و کارکنان مدرسه و ... همه در این حوزه قرارمی گیرند. لذا در این پژوهش سعی شد در حد امکان روی محیط آموزشی و تاثیر آن بر یاد گیری مطالبی راذکر کنیم و نیز راهکارهای علمی جهت بهبود وضعیت محیط آموزشی ارائه گردد.

Authors

سپیده صفری قاضی محله

کارشناس ارشد مدیریت دولتی مالی، نوشهر، ایران