بررسی شیوه های گسترش فرهنگ اسلامی در مدارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP07_070

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

با توجه به نابسامانی های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و از سوی دیگر مشکل کم رشدی در هویت دینی وملی که در عرصه های مختلف جامعه وجود دارد؛ تعریف ، ترویج و اجرای سبک زندگی اسلامی در جامعه بهیک ضرورت تبدیل شده است . یک معلم خوب ، در هر حال و در همه جا با یک اندیشه زندگی می کند و آن،کسب بالاترین کیفیت آموزشی توسط هر دانش آموز است و در این بین ارزشیابی واقعا حیاتی ترین کار هرمعلم است و چیزی است که می تواند تاثیری کلیدی بر نحوه بهبود و پیشرفت دانش آموزان داشته باشد .مهمترین اصل همخوانی آموزش و تربیت جهت تحقق نقش واقعی معلم در مدارس جلوه گری می کند و اینامر تربیت در فرهنگ اسلامی علاوه بر مفهوم پرورش ، شامل تزکیه و پرورش معنوی نیز می شود. پژوهشحاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است که هدف از آن بررسی شیوه های گسترش فرهنگ اسلامیدر مدارس بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش اصول صحیح زندگی ایرانی اسلامی در مدارس، طراحیبرنامه های رشد و پرورش نوجوان و جوان در راستای این فرهنگ ، اختصاص دروسی تحت عنوان سبکزندگی از منظر ائمه معصومین (ع)، نقد و بررسی سبک های مناسب زندگی در ایران باستان است.

Authors

نیر دشتی

دکترای روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا، تبریز

الهه باقرزاده اصلانی

کارشناس ابتدایی، دانشجو معلم پردیس فاطمه الزهرا. واحد تبریز

آیدا وکیل آذر

کارشناس ابتدایی، دانشجو معلم پردیس فاطمه الزهرا. واحد تبریز

بهاره پروین

کارشناس ابتدایی، دانشجو معلم پردیس فاطمه الزهرا. واحد تبریز