نقش توانمندی معلمان در بهبود مدیریت کلاس درس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP07_082

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

یکی از عوامل مهم که معلمان، مدیران و سیاست گذاران آموزش و پرورش به عنوان موضوعی ضروری به آن توجه دارند شیوهمدیریت کلاس است، این موضوع اساسی ترین مبحث در کیفیت آموزش محسوب می شود. مدیریت کلاس مجموعه از استراتژی ها،راهبردها و مهارت هایی است که شرایطی را فراهم می آورد تا مدرس بتواند فراگیران را کنترل کند و محیطی مناسب و پذیرندهیادگیری را ایجاد کند. این مهم مدرسان را به کارکردهایی همچون برنامه ریزی، انتخاب موضوع درسی، سازماندهی، هماهنگی،قضاوت، برقراری ارتباط، انتخاب راهبردهای تدریس، شناخت دانش آموزان و ...ملزم می کند. از طرفی با توجه به این که نظامآموزشی هر کشور به وسیله معلمان آن شکل می گیرد و سامان می یابد و در جامعه دانایی محور، رکن اصلی و اساسی توسعه، نیرویانسانی فرهیخته و خردمند است که در راس آنها معلم قرار دارد؛ در این میان هر اندازه سطح دانش، بینش، توانایی، تعلق سازمانی ومشارکت معلمان بالاتر باشد، آن نظام آموزشی موفقتر، پویاتر و موثرتر خواهد بود. معلم به عنوان هدایت کننده و الگویی امین درفرایند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم وتربیت می باشید و سازمان آموزش و پرورش برای بقایخود بیش از هرسازمان دیگری به توانمندسازی معلمان خود از طریق اجرای روش های مناسب آموزشی نیاز دارد.

Authors

مریم خانلری

کارشناسی علوم تربیتی