گیاه پالایی آب و خاک توسط گیاهان مختلف : یک مطالعه مروری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECSAN03_078

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

از دیدگاه جهانی ، آب، خاک و هوا سه جزء عمده محیط زیست انسان تلقی می شوند. آلودگی هرکدام از این سه جز می تواند مشکلات زیست محیطی عمدهای را در جوامع بشری ایجاد کند که علاوه بر اثرات زیانبار بر جوامع گیاهی و جانوری خاک و آلودگی منابع آبهای زیرزمینی از طریق آبشویی ، موجب کاهش عملکرد و کیفیت محصول و در نهایت به خطر افتادن سلامتی افراد جامعه و دیگر موجودات نیز شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر گیاهان مختلف در گیاه پالایی و حذف آلودگی و فلزات سنگین از آب وخاک می باشد. این مطالعه به روش مروری _توصیفی بر روی مطالعات انجام شده در مورد گیاه پالایی توسط گیاهان مختلف بر مبنای مرور مقالات موجود جمع آوری گردید . سایت های مورد استفاده عبارت بودند از .science direct-sid.ir-Elsevier معیار ورود اطلاعات مقالات مرتبط با موضوع و حاوی کلمات کلیدی تحقیق بوده است . مرور مطالعات انحام شده نشان داد که در اکثر مقالات معتبر کار شده گیاه نی در تصفیه فاضلاب و گیاه آفتابگردان در کاهش بار آلودگی فلزات سنگین در خاک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. لازم به ذکر است که عواملی دیگری همچون نوع خاک، شرایط اقلیمی و زمان ماند می تواند در افزایش بهره وری گیاه پالایی تاثیرگذار باشد. با توجه به مقالات کار شده برای مناطق گرم و خشک گیاه زلف شیطان پیشنهاد می گردد.

Authors

رسول نوری خواجه بلاغ

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

علی شاهنظری

استادگروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری