ارزیابی اقتصادی پروژه های شهری با روش مدیریت طرح MC

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTCONF02_051

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

از آنجا که اغلب مجریان طرح های بزرگ عمرانی موفق به تکمیل و راه اندازیطرح هایشان، مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده نمی شوند، با مشکلات زیادیمواجه می باشند. پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصص های مورد نیاز، نامناسب بودنطراحی ها، حجم عظیم فعالیت ها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح،همگی از مسائلی هستند که اغلب مجریان طرح را در پروژه های بزرگ و پیچیده ازرسیدن به اهداف پروژه باز می دارند. معضلات ناشی از این مسائل، زمانی نمود بیشتریخواهد داشت که مجری طرح تجربه و تخصص لازم را در اداره کردن پروژه های مشابهکسب نکرده باشد و علیرغم نداشتن ذهنیت روشن نسبت به فعالیت ها و نیازهای آتی پروژه،مسئولیت مدیریت و هماهنگی طرح را نیز بر عهده گیرد. در ابداع روش های نوین اجرا ومدیریت طرح های بزرگ سعی می شود تا اولا هماهنگی و یکپارچگی بیشتری میانمراحل طراحی و ساخت برقرار گردد و ثانیا وظایف مدیریتی از وظایف فنی طراحی وساخت مستقل گردد.

Keywords:

ساخت و سازهای شهری , پروژه های عمرانی , روش مدیریت طرح.

Authors

الهام سالاری

کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه ملایر

محمدرضا مجیدی امین

کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی همدان