جنبش زنان افغانستان تا ۲۰۰۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTCONF02_074

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

با مطالعه تاریخ جنگ های افغانستان در طی صد سال اخیر، درمی یابیم که مردم افغانستان در طی یک قرنگذشته متحمل ستم بسیاری شده اند. چرا که در هر تغییر حکومتی بسیاری از حق حیات محروم می شوند وافراد بسیار دیگری بی خانمان و آواره می گردند. جنگ های مکرر داخلی بر وضعیت زنان بیشترین تاثیر منفی راداشته است. چه بسیار زنان که از حق تحصیل، کار و حتی اختیار در ازدواج محروم شدند.. این پژوهش بهمطالعه جنبش های اجتماعی و سیاسی زنان در صد سال اخیرافغانستان تا سال ۲۰۰۱ می پردازد. قطعا ظهورکنشگران زن در عرصه های اجتماعی سیاسی آغازگر و منشا تحولات و تغییرات مهم و اساسی در مبارزه با -نابرابری ها و بی عدالتی ها بوده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای، توصیفی تحلیلی به بررسی نهضت های زنان و عوامل و ریشه های آن در جامعه افغانستان می پردازد. مطالعه تاریخ این کشور نمایان می کند که دوعامل، نقشی اساسی در محرومیت زنان از حقوق خود در جامعه افغانستان را داشته است، اول فرهنگ مردسالارو قبیله ای حاکم بر جامعه و دوم ظهور و تلط حکومت هایی با تفکرات ضد زن که مع الاسف این نوع طرز فکرریشه در تفسیرهای غلط و برداشتهای شخصی از شریعت مقدس اسلام دارد. این عوامل باعث محرومیت زنان ازحقوق انسانی و اولیه خود شده است. همچنین در این تحقیق مشخص شده که افغانستان با دوو رویکرد افراط وتفریط از سوی حاکمان مواجه بوده است. بدین معنا که بر خلاف رویکرد سنتی و قبیله ای غالب حکومت ها وروشنفکرانی که رویکرد اصلاحی داشتند، پیشرفت زنان را در فرهنگ برهنگی می دانستند و یکی از اصلاحات اصلی شان مساله کشف حجاب بوده است. این نیز خود نشانگر کج فهمی و برداشت نادرست از شریعت مقدساسلام است.

Keywords:

زنان , وضعیت زنان , جنبش زنان , جایگاه زنان و زنان افغانستان

Authors

حرا ظاهری

دانشجو کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

ساره لاریجانی

استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)