واکاوی ابعاد معرفتی مفهوم سلامت در ادعیه ماثوره « بررسی موردی تعقیب نماز ظهر»

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DUA-3-4_003

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1402

Abstract:

شناخت عمیق و دقیق فرهنگ اسلامی، مبتنی بر نگاه علمی به همه آموزه­ های آن از جمله ادعیه است. مسئله پژوهش حاضر آن است که محتوای نیایشی در تعقیب نماز ظهر، چه ابعادی از مفهوم سلامت را در فرهنگ اسلامی آشکار می­سازد؟ بر اساس یافته ­های پژوهش حاضر به روش تحلیلی، دو فراز از دعای مذکور، سه موضوع مهم و راهبردی را در فهم ابعاد مرتبط با مفهوم سلامت، بیماری و درمان منتقل ساخته که همسو و همگرا با سایر مضامین دینی در این عرصه است. نخست، درک وابستگی توامان سلامت به اراده الهی و کنش انسانی است. موضوع دوم، درک نگاه چندبعدی دین به مفهوم سلامت است که علاوه بر سلامت و آسایش فردی، بعد اجتماعی و معنوی را هم در آن لحاظ داشته است. سومین موضوع، عدم محدودنگری به سلامت­ طلبی، هم ناظر به بیماری­ های جسمی و هم ناظر به بیماری­ های روحی است که دعای فوق آن را جانمایی می­نماید. در نتیجه، مشخص گردید این نیایش هم اعتقادات شخص را در نسبت خود با خالق تقویت می­کند و هم می­تواند محتوایی انگیزشی در ایجاد انگیخته دینی در سالم­سازی هرچه بیشتر نظام عمل کردی انسان محسوب گردد. به علاوه، ادعیه ماثوره به سان آیات وحی این ظرفیت را دارند که حجم شناور، متغیر و چندسطحی از معارف اصیل دینی را به مخاطب منتقل سازند.

Authors

محمد مصطفی اسعدی

استادیار گروه معارف اسلامی و عضو مرکز توسعه پژوهشهای بین رشته ای معارف اسلامی و سلامت. دانشگاه علوم پزشکی ایران