اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSYCH-5-18_005

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش نوروفیدبک بر حافظه­کاری بود، که به صورت نیمه­آزمایشی انجام شد، در این پژوهش دو گروه آزمایش و پلاسیبو وجود داشت. بدین منظور از بین دانشجویان یک­زبانه (فارسی زبان) دانشگاه تبریز که داوطلب شرکت در پژوهش بودند۳۰ نفر که معیارهای لازم را جهت انتخاب نهایی داشتند، انتخاب شد، و در نهایت به طور تصادفی در ۲ گروه آزمایش وپلاسیبو (هرکدام ۱۵ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت ۲ ماه تحت۲۰ جلسه آموزش با نوروفیدبک قرار گرفت و گروه پلاسیبو نیز طی۲۰ جلسه جلوی مانیتور می­نشستند بدون اینکه آموزش نوروفیدبک دریافت کنند. دانشجویان هر دو گروه (آزمایشی و پلاسیبو) در دو مرحله­ی پیش و پس از آموزش با پرسشنامه­ آزمون فراخنای حروف-ارقام مورد ارزیابی و مقایسه قرار ­گرفتند. داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر این بود که آموزش نوروفیدبک تاثیر معنی داری بر حافظه کاری دارد.

Authors

زلیخا قلی زاده

دانشگاه سنندج

رضا رستمی

دانشگاه تهران

منصور بیرامی

دانشگاه تبریز

حمید پورشریفی

دانشگاه تبریز