بررسی چگونگی استفاده از تکنولوژی بلاکچین در حوزه حسابداری و اثرات آن بر تضمین امنیت و شفافیت معاملات مالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_093

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

تکنولوژی بلاکچین به عنوان یک نوآوری کلان در حوزه تکنولوژی اطلاعات، توانسته است بر حوزه های مختلف اقتصادی تاثیر گذار باشد.در حوزه حسابداری، استفاده از بلاکچین به عنوان یک سیستم توزیع شده و امن برای ثبت و انتقال معاملات مالی، تراکنشها و اطلاعاتحسابداری مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی چگونگی استفاده از تکنولوژی بلاکچین در حوزه حسابداری و اثرات آن برتضمین امنیت و شفافیت معاملات مالی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی میپردازد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده ازبلاکچین در حسابداری منجر به افزایش امنیت معاملات مالی میشود. الگوریتم های رمزنگاری و امضای دیجیتال در بلاکچین، اطلاعات رادر برابر تغییرات غیرمجاز محافظت میکنند. بلاکچین با ایجاد یک دفتر رکورد دائمی از تراکنش ها، شفافیت مالی را افزایش میدهد. اینامکان را به ذینفعان میدهد تا به راحتی تراکنش ها را پیگیری و اطلاعات مالی را بررسی کنند . سیستم توزیع شده بلاکچین باعث کاهشخطاها و اشتباهات در حسابداری میشود. هر تغییر در یک بلوک، نیاز به تایید شبکه است، که این امر اشتباهات را به حداقل میرساند .برخی از مدلهای بلاکچین امکاناتی دارند که سرعت انجام تراکنش ها را افزایش میدهند. این امکان مناسب برای سازمانها و شرکتهاییاست که به سرعت بالا در پردازش معاملات نیاز دارند . این نتایج به حسابداران امکان میدهد تا تصمیم گیری های موثرتری انجام دهند .بنابراین ترکیب هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری ها در حسابداری به سازمانها کمک می کند تا با چالش های مدرن حسابداریمواجه شده و به دنبال بهبود عملکرد و افزایش انعطاف پذیری در مواجهه با محیط تغییرپذیر باشند.

Keywords:

تکنولوژی بلاکچین در حسابداری , امنیت معاملات مالی , شفافیت معاملات مالی , رمزنگاری دیجیتال در حسابداری

Authors

عارفه محقق

استادیار گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

شبنم مرادی

دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران