طراحی مدل علی پیشایندهای نوآوری مخرب در حوزه خدمات درمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTDM-11-2_001

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

با توجه به اهمیت استفاده از نوآوری مخرب در صنعت بهداشت و درمان هدف این پژوهش بررسی رابطه علی پیشایندهای نوآوری مخرب در حوزه خدمات درمانی استان کرمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی- توسعه ای است. با توجه به هدف پژوهش، ابتدا پیشایندهای نوآوری مخرب در حوزه خدمات درمانی در استان کرمان بر اساس ادبیات نظری و نظرخواهی از خبرگان شناسایی شد و سپس با استفاده از نظرات ۷ نفر از خبرگان حوزه خدمات درمانی و روش نقشه شناختی فازی تحلیل داده ها اانجام شد.نتایج پژوهش نشان داد که پیشایند نوآوری مخرب شامل: پیشایندهای اجتماعی، راهبردی، شبکه و اکوسیستم، بازار، کارآفرینی، اقتصادی و زمینه ساز، مدیریتی، منابع، فناوری و سازمانی می باشد. همچنین نتایج نشان داد که پیشایند مدیریتی با وزن ۰۵/۲ بیشترین اثرگذاری، پیشایند کارآفرینی با وزن ۶۷/۱ بیشترین تاثیرپذیری و پیشایند راهبردی با ۶۰/۲ بیشترین مرکزیت را دارند. مطالعات نوآوری مخرب عموما در سازمان های صنعتی انجام شده است. در این پژوهش پیشایندها و محرک هایی اثرگذار و اثرپذیر در نوآوری مخرب در سازمان های خدمات درمانی مورد بررسی قرار گرفت که می تواند به مسولین حوزه درمان در جهت نوآوری و نوآوری مخرب کمک نماید.

Authors

عباس شول

هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

سلیم کریمی تکلو

هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان