بررسی مداخلات مربوط به سلامت روان در سرطان پستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 113

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMS05_051

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه : زندگی با سرطان ابعاد مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. سرطان سینه شایع ترین سرطان زنان در سطح جهانی بشمار می آید. با تشخیص سرطان پستان، زنان اغلب پریشانی عاطفی ، عدم سازگاری ، اضطراب، ناامیدی ، درماندگی ، ترس از مرگ و افکار خودکشی را تجربه می کنند که این موارد می تواند منجر به اختلال در سلامت روان این بیماران شود.اما این عوارض می تواند با ارائه یک سری مداخلات روانی بهبود یابد. لذا هدف این مطالعه مروری سیستماتیک ، بررسی شواهد مداخلات موثر بر سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان پستان است .مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مرور سیستماتیک با هدف بررسی مداخلات مربوط به سلامت روان در سرطان پستان انجام شده است . برای جستجو مقالات از پایگاه های اطلاعاتی PubMed ، Scholar ،Medline استفاده شد که مقالاتی در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ با تاکید بر مقالات ۳ سال اخیر استخراج گردید. جست و جوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی با کلید واژه های سرطان پستان، ذهن آگاهی ، روانشناسی سرطان، کیفیت زندگی به صورت کلید واژه های مستقل و نیز ترکیب آن ها با استفاده از عملگراهای بولی استخراج شدند. که در ابتدا۴۰ مقاله مرتبط با عنوان استخراج گردید و پس از غربالگری و طبق معیار پریزما ۱۰ مقاله وارد مطالعه شده و مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار گرفت .یافته ها: یافته ها نشان داد که مداخلات روانی می توانند نقش مهمی بر بهبود سلامت روان و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان ایفا کنند. طبق مطالعات، یوگا در کاهش افسردگی ، خستگی ، اضطراب و بهبود اختلال خواب در این بیماران در کوتاه مدت تاثیر بسزایی دارد. بررسی ها نشان داد که مدیتیشن ذهن آگاهی ، نشانگر های زیستی التهابی مانند CRP یا NFKB را کاهش می دهد. همچنین مداخلات هنری مبتنی بر ذهن آگاهی ((MBAIs می تواند تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی ، وضعیت روان شناختی ، سلامت معنوی و ذهن آگاهی افراد بگذارد. شواهد محدودی نیز وجود دارد که نشان می دهد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد((ACT برای درمان بیماری های روانی در بیماران سرطانی توصیه می شود.نتیجه گیری : طبق مطالعات انجام گرفته میتوان اظهار داشت به طور بالقوه با ارائه درمان مدیتیشن ذهن آگاهی ، مداخلات هنری مبتنی بر ذهن آگاهی ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و پرداختن به یوگا می توان کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان را بهبود بخشید و اثرات مضر این بیماری بر سلامت روان را کاهش داد.

Authors

علی حاصلی

دانشجو کارشناسی پرستاری ،گروه پرستاری ،واحد داراب،دانشگاه آزاد اسلامی ،داراب،ایران

محدثه انصاری یگانه

دانشجو کارشناسی پرستاری ،گروه پرستاری ،واحد داراب،دانشگاه آزاد اسلامی ،داراب،ایران

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

معصومه خواجه احمدی

گروه پرستاری ،واحد داراب،دانشگاه ازاد اسلامی ، داراب ایران