بررسی تاثیر فشار مراقبت ی بر کیفیت زندگی مراقبین سالمند مبتلا به آلزایمر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMS05_057

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه : سالمندی فرآیند طبیعی غیرقابل اجتنابی است که یک چالش بسیار با اهمیت جهانی است . افزایش جمعیت در سالمندان ارتباط مستقیمی با بیماری های مزمن دارد که وابستگی در فعالیت های زندگی روزانه را به همراه دارد. آلزایمر یا دمانس سالمندی نوعی اختلال مغزی پیشرونده و ناتوان کننده است که اثرات نافذی بر حافظه و هوش گذاشته و نقص در تکلم ، اختلال در فعالیت ها ی حرکتی ، شناخت مناظر و استدلال انتزاعی را به همراه دارد. مطابق این شرایط این بیماران به مراقبینی نیازمند هستند که برای مدتی طولانی مسئولیت آن هارا بر عهده بگیرد و این امر چالش های زیادی بوجود می آورد. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر فشار مراقبتی مراقبین سالمند مبتلا به آلزایمر انجام شده است .روش: مطالعه حاضر مروری سیستماتیک و با استفاده از نتایج پژوهش سایر محققین و با مطالعه مقالات علمی معتبر که با جست و جو در پایگاه های علمی همچون SID.ir - pubmed - Google scholar - magiran در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۲ بدست آمده ؛ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که ارائه مراقبت طولانی مدت به سالمندان مبتلا به آلزایمر با تحلیل سلامتی افزایش خطرات ابتلا به بیماری جسمی و روانی برای مراقبین و سطوح بالای تنیدگی همراه است و به علت معنادار بودن ارتباط بین فشار بار مراقبتی و اضطراب ؛ یافته های این مطالعه نشان داد هر چه فشار ناشی از مراقبت از فرد مبتلا به آلزایمر بیشتر باشد، فرد مراقبت کننده اضطراب بالاتری را تجربه می کند.نتیجه گیری : مراقبت از سالمند آلزایمری بر روابط مراقب با همسر و فرزندانش نیز تاثیر زیادی دارد و این امر فشار مراقبتی را دوچندان می کند. بار اقتصادی بیماری نیز چالشی بزرگ برای مراقب است . در نهایت می توان گفت که مراقبت از سالمند مبتلا به آلزایمر تمام ابعاد زندگی مراقبین را تحت تاثیر قرار می دهد.

Authors

مهدی فلاح حیدری نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی -کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری مامایی -دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت -ایران

هانیه پورمنش

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی _جراحی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان،ایران

محمدمهدی مودب پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری و ماما یی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران