تاثیرات سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک در مدارس شهرستان درمیان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GMD-2-2_012

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1402

Abstract:

در دهه های اخیر تاکید بر حمایت از محیط زیست و اجرای اصول توسعه پایدار منجر به معرفی حوزه نوینی از مالکیت فکری تحت عنوان سرمایه فکری سبز شده است. از طرفی، با پیشرفت های فناوری اجرای استراتژی ها و سیاست ها و شیوه های منابع انسانی در سازمان از طریق برنامه ریزی، اجرا و کاربرد فناوری اطلاعات و بر پایه وب امکان پذیر گشته است و با توجه به تشدید نگرانی های زیست محیطی، یکی از اولویت های مدیریتی ادارات و سازمان ها در جهت کاهش منابع مصرفی تاکید بر شیوه های منابع انسانی سبز می باشد. هدف پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مدیران مقاطع سه گانه مدارس شهرستان در میان بوده که ۱۲۳ نفر با کمک جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سرمایه فکری سبز درویشی و ضیایی، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک هایتون و پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز رن و همکاران بود. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه ۲۵ و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر دارد. سرمایه انسانی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر دارد. سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر ندارد. سرمایه رابطه ای سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر دارد.

Keywords:

سرمایه فکری سبز , مدیریت منابع انسانی سبز , مدیریت منابع انسانی الکترونیک

Authors

زهرا رجائی

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سمیرا پور

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

مریم سلطانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور واحد بیرجند، بیرجند، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسماعیلی، رحیمی اقدم، صمد (۱۳۹۴). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ...
 • بورقان ی، سهیلا، فتوت، بنفشه و خادم، مریم (۱۳۹۶). اثرات ...
 • تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری فنی در دانشگاه های دولتی استان اصفهان [مقاله ژورنالی]
 • پورعلی، محمدرضا؛ حجامی، محدثه (۱۳۹۳). بررسی بین افشای مسئولیت اجتماعی ...
 • ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانی
 • حقدادی، عابد؛ شاه منصوری، عزتاله و خسروی زاده، اسفندیار (۱۳۹۶). ...
 • حسینی، ابوالحسن؛ هادی زاده مقدم، اکرم و جوادی، هوشمند (۱۳۹۷). ...
 • درویشی، مریم و ضیایی، علیرضا (۱۳۹۶). بررسی نقش سرمایه فکری ...
 • بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز با میانجی گری آگاهی زیست محیطی کارکنان در بین کارکنان هتل های کیش [مقاله کنفرانسی]
 • دهقانی، علیرضا (۱۳۹۸) بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر مدیریت ...
 • تاثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی
 • زیاری، کرامت ا..؛ مطیع دوست، ابوذر؛ حیدری ساربان، وکیل و ...
 • ارائه مدل بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی [مقاله ژورنالی]
 • سلیمی، قاسم؛ را بیان، زهرا (۱۳۹۰). ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی ...
 • سیدجوادین، سیدرضا؛ روشندل اربطانی، طاهر و نوبری، علیرضا (۱۳۹۵). مدیریت ...
 • عباس پور، احسان؛ زهیری، احمد (۱۳۹۶). بررسی مدیریت منابع انسانی ...
 • عرفانیان خان زاده، حمید؛ خاکی، ایمان (۱۳۹۷). شناسایی موانع استقرار ...
 • عرفانیان خانزاده، حمید؛ نجف بیگی، رضا و دانشفرد، کرم ا.. ...
 • مندعلی، مسعود؛ سلیمانی، مریم؛ باقری، ابوالقاسم و ستوده آرانی، حسین ...
 • میرکمالی، سید محمد (۱۳۹۱). مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران: یسطرون. ...
 • ناظم، فتاح؛ مطلبی، آزاده (۱۳۹۰). ارائه الگوی ساختاری سرمایه فکری ...
 • بررسی ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز [مقاله کنفرانسی]
 • وزیری، شمیم؛ فرهادی، علی (۱۳۹۷). تاثیر سیاست های مدیریت منابع ...
 • Agostini, L., Nosella, A., & Filippini, R. (۲۰۱۷). Does intellectual ...
 • Ahmad, S. (۲۰۱۵). Green Human Resource Management: Policies and Practices. ...
 • Arulrajah, A.A, Opatha, H & Nawaratne, N.N.H. (۲۰۱۵), Green Human ...
 • Bondarouk, T., Parry, E., & Furtmueller, E. (۲۰۱۷). Electronic HRM: ...
 • Boon, C. and Kalshoven, K. (۲۰۱۴). What a high commitment ...
 • Campbell, B. A., Coff, R., & Kryscynski, D. (۲۰۱۲). Rethinking ...
 • Chang, C. H., & Chen, Y. S. (۲۰۱۲). The determinants ...
 • Chen, Y. S. (۲۰۰۸). The positive effect of green intellectual ...
 • Cheng-Li, Huang. & Fan-Hua, Kung. (۲۰۱۲). Environmental consciousness and intellectual ...
 • Clark D. B. (۲۰۱۳). Employee Commitment and Other Factors That ...
 • Corronas, T., & Oliva, M. (۲۰۰۹). E-human resources management: Managing ...
 • Daily, B.F., and Huang, S., (۲۰۰۱), Achieving sustainability through attention ...
 • Findikli, M.A., Yozgat, U. and Rofcanin, Y. (۲۰۱۵). Examining Organizational ...
 • Goswami, G. T., & Ranjan, K. S. (۲۰۱۵). Green HRM: ...
 • Guerci, M. & Carollo, L. (۲۰۱۶). A paradox view on ...
 • Hoseini, A., Hadizadeh Moghaddam, A., & Javadi, H. (۲۰۱۲). Review ...
 • Huang, C.F., & Chung S.L. (۲۰۱۶). A Study on the ...
 • Jabbour, C.J.C. (۲۰۱۱), How green are HRM practices, organizational culture, ...
 • Jabbour, C.J.C., Santos, F.C.A., and Nagano, M. S., (۲۰۱۰), Contributions ...
 • Jacob, C., and Jolly, J., (۲۰۱۲), A Study of Green ...
 • Johnson, D. L., Stone, Deadrick, D. L., Lukaszewski, K. (۲۰۱۶). ...
 • Kazancoglu, Y., Kazancoglu, I., & Sagnak, M. (۲۰۱۸). A new ...
 • Li, D., Zhao, Y., Zhang, L., Chen, X., & Cao, ...
 • Mahdavi, A. M., & Maleki, M. (۲۰۱۵). Factors affecting acceptance ...
 • Mahfod, j& noof, y (۲۰۱۸). Electronic human resource management syatem. ...
 • Margaretha, M., and Saragih, S., (۲۰۱۴), Developing new corporate culture ...
 • Marler, J. H., & Parry, E. (۲۰۱۶). Human resource management, ...
 • Masri, H. A., & Jaaron, A. A. M. (۲۰۱۷). Assessing ...
 • Millar, J, Chandana, S, Michael & Müller, C. (۲۰۱۶), Green ...
 • Molina-Azorin, J.F., Claver-Cortés, E., López-Gamero, M. D., and Tarí, J. ...
 • Mustapha, M. A., Abdul Manan, Z., & Wan Alwi, S. ...
 • Nalini G., and Daily, B.F., (۲۰۰۴), Motivating employees for environmental ...
 • Nejati, M., Rabiei, S., & Jabbour, C. J. C. (۲۰۱۷). ...
 • Przychodzen, W., Gomez-Bezares, F., & Przychodzen, J. (۲۰۱۸). Green information ...
 • Samimi Petravi, M. (۲۰۱۶). Investigate the relationship between employee empowerment ...
 • Sathyapriya, J., Kanimozhi, R., and Adhilakshmi, V., (۲۰۱۳), Green HRM- ...
 • Sudin, S. (۲۰۱۱). Strategic Green HRM: A proposed model that ...
 • Troshani, I., Jerram, C., Hill, S.R. (۲۰۱۱). Exploring the public ...
 • Wagner, M. (۲۰۱۳). ’Green’ Human Resource Benefits: Do they Matter ...
 • Yong, M.-Y. Yusliza, T. Ramayah, Olawole Fawehinmi, a (۲۰۱۸). Nexus ...
 • Yung, W., Chan, H., So, J., Wong, D., Choi, A., ...
 • Yusliza, M.-Y., Othman, N. Z., & Jabbour, C. J. C. ...
 • Yusoff, Y. M., Nejati, M., Kee, D. M. H., & ...
 • Zaid, A. A., Jaaron, A. A. M., & Bon, A. ...
 • Zhang, L., Li, D., Cao, C., & Huang, S. (۲۰۱۸). ...
 • نمایش کامل مراجع