تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار با نقش میانجی رفتار شهروندی محیط زیست محور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GMD-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت فولاد آلیاژی استان یزد (۱۵۰ نفر) بودند که با فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده (۱۰۸ نفر) انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده است. روایی و پایایی پرسش نامه ها حاکی از آن بوده که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور و عملکرد پایدار به ترتیب تاثیر متوسط، مستقیم و معنی دار و تاثیر ضعیف، مستقیم و غیرمستقیم، و معنی دار دارد، مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور و عملکرد پایدار به ترتیب تاثیر ضعیف، مستقیم و معنی دار و تاثیر ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنی دار دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور بر عملکرد پایدار تاثیری مستقیم و غیرمستقیم و قوی دارد. در نهایت رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور می تواند نقش میانجی گری را در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد پایدار و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار ایفا کند. با وجود مدل طراحی می توان انتظار داشت که شرکت مذکور بتواند به منظور افزایش عملکرد پایدار به افزایش سطح مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت خود بپردازد و اگر بخواهد تاثیرگذاری بیشتری بر آن نیز داشته باشد بایستی بتواند نقش متغیر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور نیز توجه کند.

Authors

پیمان اکبری

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران

مصطفی شایق

کارشناس ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدی، امیرحسین. (۱۳۹۹). تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار ...
 • اسداللهی دهکردی، الهه، قربان پور، احمد و احمدی، حیدر (۱۳۹۹). ...
 • Abbas, J., Mahmood, S., Ali, H., Ali Raza, M., Ali, ...
 • Arulrajah, A. A., Opatha, H. H. D. N. P., & ...
 • Cho, S. J., Chung, C. Y., & Young, J. (۲۰۱۹). ...
 • Gardas, B. B., Mangla, S. K., Raut, R. D., Narkhede, ...
 • Han, Z., Wang, Q., & Yan, X. (۲۰۱۹). How responsible ...
 • Haugh, H. M., & Talwar, A. (۲۰۱۰). How do corporations ...
 • Herrera, J., & de las Heras-Rosas, C. (۲۰۲۰). Corporate social ...
 • Hristov, I.; Chirico, A.; Appolloni, A. (۲۰۱۹). Sustainability value creation, ...
 • Ismail, M. (۲۰۰۹). Corporate social responsibility and its role in ...
 • Jabbour, C. J. C., Santos, F. C. A. & Nagano, ...
 • Jabbour, C. J. C. (۲۰۱۳). Environmental training in organisations: From ...
 • Jackson, S. E. (۲۰۱۲). Building empirical foundations to inform the ...
 • Kennedy, S.; Whiteman, G.; Williams, A. (۲۰۱۵)Workplace pro-environmental behavior as ...
 • Kramar, R. (۲۰۱۴). Beyond strategic human resource management: is sustainable ...
 • Kumar, A., Aswin, A., & Gupta, H. (۲۰۲۰). Evaluating green ...
 • Larkin, P., & O’Connor, D. (۲۰۱۷). Talent identification and recruitment ...
 • Lee, H.; Kim, S.Y.; Kim, G.; Kang, H.-Y. (۲۰۱۹). Public ...
 • Mikalef, P., Pappas, I., Krogstie, J., & Pavlou, P. A. ...
 • Matten, D., & Moon, J. (۲۰۰۴). Corporate social responsibility. Journal of ...
 • Mishra, R. K., Sarkar, S., & Kiranmai, J. (۲۰۱۴). Green ...
 • Mohammad, N., Bibi, Z., Karim, J., & Durrani, D. (۲۰۲۰). ...
 • Muster, V., & Schrader, U. (۲۰۱۱). Green work-life balance: A ...
 • Pinzone, M.; Guerci, M.; Lettieri, E.; (۲۰۱۶). Redman, T. Progressing ...
 • Porter, M. E., & Kramer, M. R. (۲۰۱۹). Creating shared ...
 • Rasool, I., Mehmood, N., Haider, M., Khalid, G. K., & ...
 • Rauf, T., Khan, N., Shah, S. J., Zada, M., Malik, ...
 • Robertson, J. L., & Barling, J. (۲۰۱۷). Toward a new ...
 • Roscoe, Samuel, Subramanian, Nachiappan, Jabbour, Charbel J C and Chong, ...
 • Sinaga, S. A., & Nawangsari, L. C. (۲۰۱۹). The effect ...
 • Siyambalapitiya, J., Zhang, X., & Liu, X. (۲۰۱۸). Green human ...
 • Tran, A. N., & Jeppesen, S. (۲۰۱۶). SMEs in their ...
 • Van Marrewijk, M. (۲۰۰۳). Concepts and definitions of CSR and ...
 • Wetzels, M, Odekerken-Schröder, G and Oppen, C.V., (۲۰۰۹). Using PLS ...
 • Williamson, D., Lynch-Wood, G., & Ramsay, J. (۲۰۰۶). Drivers of ...
 • Yusliza, M. Y., Norazmi, N. A., Jabbour, C. J. C., ...
 • Zhu, Q., Cordeiro, J., & Sarkis, J. (۲۰۱۳). Institutional pressures, ...
 • نمایش کامل مراجع