تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون گذار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ILRJ-24-4_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1402

Abstract:

«اصول لفظی» را ابزار کشف مراد گوینده دانسته اند. بنابراین، اصول لفظی تنها در جایی قابل استفاده می باشند که گوینده یا نویسنده معنایی را اراده کرده باشد. اما متن همواره توسط یک گوینده یا نویسنده ایجاد نمی شود و ممکن است با مشارکت اراده دو یا چند نفر نگاشته شود. در این صورت، اصول لفظی ابزاری برای کشف معنای مورد اراده ایشان خواهد بود؛ به این معنا که به استناد این اصول می توان معنای مستفاد از ساختار لفظ - یا همان معنای ظاهر - را به گوینده یا نویسنده نسبت داد. در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که اگر چه «اصول لفظی» کاشف از اراده گوینده یا نویسنده هستند، لکن در مواردی که اراده های متعدد سازنده متن بوده اند، نمی توان به نحو مطلق به این اصول برای استناد یک معنا به گویندگان یا نویسندگان تکیه کرد؛ مثلا در خصوص متن یک قرارداد که ساخته و پرداخته اراده اصحاب آن قرارداد است، گاه ممکن است اصول لفظی به نحوی مطلق و بدون تکیه بر معنایی که طرفین قرارداد اراده کرده اند، تعهدی را بر ایشان تحمیل کند. از سوی دیگر، در متون مصوب مجلس قانون گذاری نیز «اصول حقوقی» که مقتضای عدالت یا انصاف یا ابعاد دیگر اخلاق هستند، می توانند مانع اجرای «اصول لفظی» شوند. در خصوص قسم اخیر، در این پژوهش چنین حاصل آمد که درباره قوانین مصوب پارلمان که از اراده های متکثر وکلای ملت تشکیل شده است، به جای کشف مراد قانون گذار، لازم است تمامیت نظام حقوقی لحاظ گردد؛ حافظ تمامیت نظام حقوقی نیز «اصول حقوقی» آن نظام است که رویکرد کلی آن نظام حقوقی را به صحنه نمایش می گذارد. در نتیجه، «اصول لفظی» تا جایی نسبت به متن قوانین جاری و ساری خواهند بود که منجر به نادیده انگاشتن و به محاق رفتن «اصول حقوقی» آن نظام حقوقی نشود.

Authors

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

استادیار، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (۱۴۰۹ق). کفایه الاصول. موسسه آل ...
 • آشتیانی، محمدحسن بن جعفر (۱۴۲۹ق). بحرالفوائد فی شرح الفرائد (جلد ...
 • اصفهانی، محمدحسین (۱۴۲۹ق). نهایه الدرایه فی شرح الکفایه (جلد ۳). ...
 • امینی، منصور و شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح (بهار ۱۳۹۲). نقش عرف ...
 • انصاری، شیخ مرتضی (۱۴۱۵ق). کتاب المکاسب (جلد ۴). مجمع الفکرالاسلامی ...
 • انصاری، شیخ مرتضی (۱۴۲۸ق). فرائدالاصول (جلد ۱). مجمع الفکرالاسلامی ...
 • حلی، کمال الدین حسن بن یوسف (۱۳۸۱). الجوهرالنضید. انتشارات بیدار ...
 • خویی، سیدابوالقاسم (۱۴۲۲ق). محاضرات فی اصول الفقه (محمداسحاق فیاض ). ...
 • خویی، سیدابوالقاسم (۱۴۲۸ق). غایه المامول (محمدتقی جواهری، مقرر ). (جلد ...
 • خویی، سیدابوالقاسم (بی تا). مصباح الفقاهه (جلد ۷). بی جا ...
 • رازی، قطب الدین (۱۳۸۲ق). تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه، انتشارات ...
 • صدر، سیدمحمدباقر (۱۴۱۷ق). بحوث فی علم الاصول ( محمود هاشمی ...
 • طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم (۱۴۱۹ق). العروه الوثقی (المحشی). (جلد ...
 • عاملی، محمدجواد حسینی (۱۴۲۵ق). مفتاح الکرامه (جلد ۱۴). موسسه النشرالاسلامی ...
 • عراقی، ضیاءالدین (۱۳۷۰ق). بدائع الافکار فی الاصول (میرزاهاشم آملی، مقرر). ...
 • عراقی، ضیاءالدین (۱۴۱۷ق). نهایه الافکار (محمدتقی بروجردی نجفی، مقرر) . ...
 • عراقی، ضیاءالدین (۱۴۲۰ق). مقالات الاصول (جلد ۲). مجمع الفکرالاسلامی ...
 • کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها (جلد ۳). سهامی انتشار ...
 • کاشف الغطا، محمدحسین (۱۳۵۹ق). تحریرالمجله (جلد ۱). چاپ ۱، نجف: ...
 • کمره ای، محمدباقر (بی تا). اصول الفوائدالغرویه فی مسائل علم ...
 • مراغی، میرفتاح حسینی (۱۴۲۵ق). العناوین الفقهیه (جلد ۲). موسسه النشرالاسلامی ...
 • موسوی بجنوردی، میرزاحسن (۱۴۱۹ق). القواعدالفقهیه (جلد ۳). چاپ ۱، نشر ...
 • موسوی قزوینی، علی (۱۴۲۷ق). تعلیقه علی معالم الاصول (جلد ۵). ...
 • نایینی، محمدحسین (۱۳۵۲). اجودالتقریرات (ابوالقاسم خویی، مقرر ). (جلد ۱). ...
 • نایینی، محمدحسین (۱۳۷۶). فوائدالاصول (محمدعلی کاظمی خراسانی، مقرر ). (جلد ...
 • نایینی، میرزامحمدحسین غروی (۱۳۷۳ق). منیه الطالب (جلد ۲). المکتبه المحمدیه ...
 • نجفی ایروانی، میرزاعلی (۱۴۲۶ق). حاشیه کتاب المکاسب، صبح الصادق ...
 • نجفی، محمدحسن بن باقر (۱۴۰۴ق). جواهرالکلام (جلد ۲۳). دارالاحیاء التراث ...
 • نجفی اصفهانی، محمدرضا (۱۴۱۳ق). وقایه الاذهان. موسسه آل البیت (علیهم ...
 • نجم آبادی، ابوالفضل (۱۳۸۰). الاصول (جلد ۱) . موسسه آیت ...
 • Chitty, Joseph, Chitty on contracts, Sweet & Maxwell (۲۰۰۴). , ...
 • Dworkin, Ronald (۱۹۷۷). Taking rights seriously, Harvard University Press ...
 • Dworkin, Ronald (۱۹۸۶). Law's Empire, Harvard University Press ...
 • Kelsen, Hans (۲۰۰۲). Introduction to the Problems of Legal Theory, ...
 • Kelsen, Hans (۲۰۰۸). the pure theory of law, University of ...
 • Marmor, Andrei (۲۰۰۹). Social Conventions From Language to Law, Princeton ...
 • Marmor, Andrei (۲۰۱۰). The Pure Theory of Law (https://plato.stanford.edu/entries/lawphil-theory/) ...
 • Marmor, Andrei (۲۰۱۱). Philosophy of Law, Princeton University Press ...
 • Ratnapala, Suri (۲۰۰۹). Jurisprudence, Cambridge University Press ...
 • نمایش کامل مراجع