تجزیه و تحلیل پویای چالش های زیست بوم نوآوری فن آورانه سبز با در نظرگرفتن همکاری شرکت-های فن آور و استارت آپ ها تحت مداخله دولت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SYS-3-3_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1402

Abstract:

شرکت های فن آور در محیط رقابتی پیچیده امروزی، نیاز به خلق نوآوری فن آورانه به صورت مستمر دارند. آن ها در طول زمان، تحت تاثیر فشارهای ذی نفعان فعال در زیست بوم نوآوری ملزم به پیاده سازی نوآوری فن آورانه سبز هستند. مهم ترین ذی نفعان حاضر در زیست بوم نوآوری شامل شرکت های فن آور، استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و مراکز رشد، مصرف کننده نهایی و دولت می-باشند. از این رو، با توجه به ماهیت پویای مسئله، مدیریت یکپارچه چالش های احتمالی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مقاله سعی شده است پس از شناسایی مهم ترین چالش های زیست بوم نوآوری فن آورانه سبز با رویکردی کیفی، تعاملات بین عناصر فعال بررسی و رفتار متغیرهای اصلی مسئله در قالب حلقه های بازخوردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصله در قالب زیرسیستم-های سه گانه، حلقه های بازخوردی مهم را شناسایی و پس از تعیین قطبیت آن ها، پویایی های زیست بوم نوآوری فن آورانه سبز را تشریح می نماید. نحوه تعاملات بین ذینفعان و شرایط حاکم بر ساختار سیستم و نیز مداخله دولت می تواند در مدیریت چالش های مربوطه و تعادل سیستم در بلند مدت اثرگذار باشد.

Keywords:

نوآوری فن آورانه سبز , زنجیره نوآوری سبز , مکانیزم های تامین مالی استارت آپ ها , مکانیزم های همکاری , پویایی های سیستم

Authors

محمدعلی اقبالی

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند

مرتضی راستی برزکی

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

سروش صفرزاده

دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان