مرور سیستماتیک جامع به منظور استخراج عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SYS-3-3_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1402

Abstract:

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، یکی از مهم ترین اهداف نظام آموزش و پرورش قلمداد شده که متاثر از عوامل متعددی است. شناسایی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، به منظور برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان یکی از دغدغه های اصلی مدیران برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود. هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج عوامل متعدد موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. این پژوهش از نوع کاربردی، به روش ترکیبی شامل دو مرحله کیفی و کمی است. روش تحقیق در مرحله کیفی از نوع تحلیل سیستماتیک است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا نسخه ۲۰۱۸ استفاده شده است. بخش دوم این تحقیق که در ادامه بخش کیفی است شامل تجزیه و تحلیل کمی داده ها است. تحلیل سیستماتیک انجام شده، منجر به استخراج مجموعه ای از ۱۰ عامل اصلی موثر بر پیشرفت تحصیلی شامل عوامل فردی، خانواده، سیستم آموزش و پرورش، متغیرهای برون فردی، رقابت، متغیرهای موقعیتی، عوامل محیطی، رسانه، عوامل درون مدرسه ای، و عوامل فرهنگی شد. در این بین، از تجزیه و تحلیل کمی این نتیجه حاصل شد که عوامل فردی اثرگذارترین و عوامل فرهنگی کم اثرترین عامل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند.

Authors

ملیحه نیک سیرت

دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند بیرجند ایران

جواد طیبی

دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند بیرجند ایران

محمدمهدی ایزدخواه

دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند بیرجند ایران