مدلسازی اختلال منابع تامین در زنجیره تامین پوشاک و تحلیل راهکار بهبود آن با رویکرد پویائی سیستم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SYS-3-3_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1402

Abstract:

زنجیره های تامین در گروی جهانی شدن از ریسک ها و اختلالات جهانی نیز مصون نمی مانند، لذا مدیران سیستم ها در تلاشند تا اثر اختلال ها را کاهش و مدیریت زنجیره را بهینه نمایند.زنجیره های تامین در گروی جهانی شدن از ریسک ها و اختلالات جهانی نیز مصون نمی مانند، لذا مدیران سیستم ها در تلاشند تا اثر اختلال ها را کاهش و مدیریت زنجیره را بهینه نمایند این تحقیق با تمرکز بر اختلال تامین منابع زنجیره تامین پوشاک، راهکاری برای کاهش اثر این اختلال را ارزیابی کند. لذا در این پژوهش، ابتدا با کنکاش در پیشینه ی تحقیق، راهکار «تامین کننده پشتیبان» استخراج شد. در بخش بعدی تحقیق، مدل پویایی سیستم جهت راستی آزمایی راهکار «تامین کننده پشتیبان» ارائه شد. این مدل اعتبارسنجی شده و در شرایط اختلال در حالت «بدون تامین کننده پشتیبان» و با «تامین کننده پشتیبان» مقایسه شد و نتایج نشان داد که با اجرای این راهکار، زنجیره تامین هزینه کمتری را در زمان اختلالات نظیر شیوع بیماری کرونا و یا تحریم ها متحمل می شود و تقاضای حلقه انتهایی در مقایسه با حالت «بدون تامین کننده پشتیبان» در زمان بهتری پاسخ داده می شود.

Authors

حسینعلی حسن پور

گروه مهندسی صنایع- دانشکده فنی- دانشگاه جامع امام حسین (ع)

شهرام علی یاری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، گروه مهندسی صنایع، تهران،

حامد برزگر

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)، گروه مهندسی صنایع و لجستیک، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران

مصطفی زارعی

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، گروه آماد و زنجیره تامین، تهران،