عکس العمل جوامع گیاهی تحت چرا و قرق در شرایط ترسالی و خشکسالی کوتاه مدت (مطالعه موردی: اکوسیستم های نیمه بیابانی خراسان جنوبی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-12-38_003

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

چرای دام به همراه خشکسالی، به عنوان عوامل محرک کاهش تنوع زیستی در مراتع بر عملکرد اکوسیستم تاثیر می گذارند. با وجود این، عکس العمل اکوسیستم های خشک نسبت به دوره های مختلف خشکسالی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت متفاوت است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عکس العمل خصوصیات ساختاری جوامع گیاهی Salsola richteri وZygophyllum eurypterum- Artemisia sieberi در شرایط مختلف ترسالی و خشکسالی کوتاه مدت در دو مرتع تحت چرا و قرق در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در اکوسیستم های نیمه بیابانی خراسان جنوبی است. در این خصوص، درصد پوشش تاجی، تراکم و تولید گونه ها و شاخص های تنوع زیستی در داخل ۱۲۰ پلات ۴ و ۱۶ متر مربعی مستقر در امتداد ترانسکت های ۲۰۰ متری اندازه گیری شد. نتایج آزمون های ویلکاکسون و جایگشت نشان داد که خشکسالی کوتاه مدت باعث حذف گونه های یک ساله شد، اما تاثیر معنی داری بر درصد پوشش و تراکم گونه های چندساله نداشت (۰۵/۰P≥). در جامعه سالسولا، تنوع گونه ای در مرتع قرق سال نرمال (۱۵/۰=D-۱) بیشتر از سال خشک (۱۰۵/۰=D-۱) بود. در جامعه درمنه- قیچ تاثیر کاهش بارندگی بر تولید بیشتر از سایر خصوصیات پوشش گیاهی بود، در سال نرمال تولید کلیه گونه های گیاهی تقریبا صفر بود، به طوری که امکان اندازه گیری تولید، وجود نداشت. با در نظر گرفتن عکس العمل گونه های گیاهی به خشکسالی، گیاه Ammodendron persicum در جامعه سالسولا به عنوان گیاه مقاوم به خشکی برای کاشت در طرح های احیای مناطق بیابانی توصیه می شود.

Keywords:

اکوسیستم های نیمه بیابانی , تنوع زیستی , چرای دام , خشکسالی , مرتع قرق

Authors

مسلم رستم پور

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری و عضو گروه پژوهشی خشکسالی و تغییر اقلیم، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران،

علیرضا افتخاری

استادیار پژوهش بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adler, P.B., Dalgleish, H.J., & Ellner, S.P., ۲۰۱۲. Forecasting plant ...
 • Alijani,, & Babaei, O., ۲۰۰۹. Spatial analysis of short duration ...
 • An, H., Zhao, Y., & Ma, M., ۲۰۲۰. Precipitation controls ...
 • Anderegg, L.D., Anderegg, W.R., & Berry, J.A., ۲۰۱۳. Not all ...
 • Arzani, H., & Abedi, M., ۲۰۱۵. Rangeland Assessment: Vegetation Measurement, ...
 • Beaumelle, L., De Laender, F., & Eisenhauer, N., ۲۰۲۰. Biodiversity ...
 • Bodner, G. S., & Robles, M. D., ۲۰۱۷. Enduring a ...
 • Burri, S., Niklaus, P.A., Grassow, K., Buchmann, N., & Kahmen, ...
 • Castillioni, K., Wilcox, K., Jiang, L., Luo, Y., Jung, C.G., ...
 • Cherwin, K., & Knapp, A. ۲۰۱۲. Unexpected patterns of sensitivity ...
 • Doostan, R., ۲۰۱۵. Analysis of the Iran droughts in the ...
 • Farzam, M., & Ejtehadi, H., ۲۰۱۶. Effects of drought and ...
 • Harrison, S., ۲۰۲۰. Plant community diversity will decline more than ...
 • He, B., Huang, L., Chen, Z., & Wang, H., ۲۰۱۸. ...
 • Hisano, M., Searle, E.B., & Chen, H.Y.H., ۲۰۱۸. Biodiversity as ...
 • Hong, P., Schmid, B., De Laender, F., Eisenhauer, N., Zhang, ...
 • Huang, W., Wang, W., Cao, M., Fu, G., Xia, J., ...
 • Kouba, Y., Merdas, S., Mostephaoui, T., Saadali, B., & Chenchouni, ...
 • Krebs, C. J., ۲۰۱۴. Ecological Methodology, ۳rd edition. Addison-Wesley Educational ...
 • Li, W., Liu, C., Wang, W., Zhou, H., Xue, Y., ...
 • Li, W., Liu, Y., Wang, J. Shi, S., & Cao, ...
 • Milton, S., Petersen, H., Nampa, G., Van der Merwe, H., ...
 • Namdar, M., & Bouzarjomehry, Kh., ۲۰۱۶. Analysis of Socio-economic and ...
 • Pavoine, S., ۲۰۲۱. _adiv: Analysis of Diversity_. R package version ...
 • Peterson, E.K., Jones, C.D., Sandmeier, F.C., Arellano Rivas, A.P., Back, ...
 • Pourbabaei, H., Rahimi, V., & Adel, M. N. ۲۰۱۴. Effects ...
 • R Core Team, ۲۰۲۱. R: A language and environment for ...
 • Rostampour, M., ۲۰۲۲. Rangeland Ecosystems monitoring in different climatic regions ...
 • Rostampour, M., & Saghari, M., ۲۰۲۰. Evaluating Drought Effects on ...
 • Sadeghinia, M., Arzani, Hossein, & Baghestani Meybodi, N., ۲۰۰۴. Comparation ...
 • Serafini, J., Grogan, P., & Aarssen, L., ۲۰۱۹. Summer precipitation limits ...
 • Vogel, A., Eisenhauer, N., Weigelt, A., & Scherer-Lorenzen, M., ۲۰۱۳. ...
 • Vogel, A., Scherer-Lorenzen, M., & Weigelt, A., ۲۰۱۲ Grassland resistance ...
 • Wagg, C., O'Brien, M., Vogel, A., Scherer-Lorenzen, M., Eisenhauer, N., ...
 • Zhang, L., Xiao, J., Zhou, Y., Zheng, Y., Li, J., ...
 • نمایش کامل مراجع