بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی های شیمیایی ماسه های ریگ بلند کاشان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-11-37_005

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

در انتخاب یک ماده به عنوان تثبیت کننده خاک در برابر فرسایش بادی، تاثیر آن بر ویژگی های رسوبات بادی نیز می بایستی لحاظ گردد. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر مالچ معدنی که ترکیبی از کلسیم کلرید (CaCl۲) و منیزیم کلرید (MgCl۲) است، بر ویژگی های شیمیایی رسوبات بادی انجام شد. بدین منظور مالچ مستقیما در عرصه طبیعی ماسه زارهای اطراف شهرستان آران وبیدگل و با سه تکرار بر روی سه تپه ماسه ای پاشیده شد. ابتدا قبل از مالچ پاشی، از سه عمق cm۵- صفر با مالچ و بدون مالچ،  cm۵-۱۰ و cm۲۰ -۱۰ با سه تکرار از تپه های مورد مطالعه، نمونه رسوبات بادی برداشت شد و در پایان آزمایش نیز از همان سه عمق نمونه برداری و ویژگی های شیمیایی آن ها اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که رسوبات بادی مورد مطالعه، قبل و بعد از مالچ پاشی، از نظر ویژگی های نیتروژن (N۲)، کلسیم سولفات (CaSO۴.۲H۲O)، فسفر (P)، کلسیم (Cl) و درصد ماده آلی (%OM) اختلاف معنی داری در هیچ یک از عمق ها با یکدیگر نداشتند (۰۱/۰P>). سدیم  و منیزیم خاک در عمق زیرین، cm۲۰-۱۰ نیز تغییر معنی داری نداشت؛ درصورتی که سایر ویژگی ها دارای اختلاف معنی داری هستند و نتایج حکایت از افزایش معنی دار آن ها درنتیجه استفاده از مالچ معدنی دارد (۰۱/۰P<). با توجه به تاثیر سوء مالچ معدنی بر برخی از ویژگی های رسوبات بادی، افزایش شوری (۹/۲۹۵%، ۷/۲۵۵% با سله و بدون سله در عمق اول، ۷/۱۷۳% در عمق دوم و ۳/۴۲% در عمق سوم)، و قلیائیت رسوبات بادی (۹۷/۹%، ۵۶/۸% با سله و بدون سله در عمق اول، ۳۶/۷% در عمق دوم و ۹۲/۵% در عمق سوم) و ایجاد خشکی فیزیولوژیک، این مالچ برای تثبیت ماسه های روان و کنترل گردوغبار توصیه نمی شود.

Keywords:

Authors

سلمان زارع

استادیار، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

محمد جعفری

عضو هیئت علمی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.

حسن احمدی

عضو هیئت علمی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.

علی طویلی

عضو هیئت علمی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.

حسن روحی پور

دانشیار، موسسه جنگل ها و مراتع، تهران.

رضا خلیل ارجمندی

کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران.

مریم ممبنی

دکترای بیابان زدایی، دفتر امور بیابان، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تهران.

معصومه صالحی مورکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adriano, D. C., & Doner, H. E. (۱۹۸۳), Bromine, chlorine, ...
 • Alipur, H., Zare, M., & Shojaei, S. (۲۰۱۶), Assessing the ...
 • Arabi Aliabad, F. A., Shojaei, S., Zare, M. & Ekhtesasi, ...
 • Asghari, Sh. (۲۰۱۹), Effects of gravel and poultry manure on ...
 • ASTM Committee D-۱۸ on Soil and Rock. (۲۰۱۷), Standard Practice for ...
 • Bremner, J. M. & Mulvaney, C. S. (۱۹۸۲), Nitrogen-total. in: ...
 • Chalker-Scott, L. (۲۰۰۷), Impact of mulches on landscape plants and ...
 • Dodge, Y. (۲۰۰۸), The concise encyclopedia of statistics, Springer Science ...
 • Ebrahimian, A., Kouchaki, A., Nasiri Mahallati, M., & Khorramdel, S. ...
 • Eshaqi Sardrood, N., Katebi, H. & Mir Mohseni, A. (۲۰۱۶), ...
 • Farokhche, M., & Dadaei Dehkordi, M. S. (۲۰۱۲), Use of ...
 • Imani, F., Moradi, M. & Basiri, R. (۲۰۱۶), The effect ...
 • Jafari, M., Azarnivand, H., Tavakoli, H., Zehtabian, Gh. R. & ...
 • Knudsen, D., Peterson, G. A., & Pratt, P. F. (۱۹۸۳), ...
 • Li, S., Li, Y., Haixia Lin, H., Feng, H. & ...
 • Lutaladio, N. B., Wahua, T. A. T. & Hahn, S. ...
 • Massa, D., Benvenuti, S., Cacini, S., Lazzereschi, S. & Burchi, ...
 • McLean, E. O. (۱۹۸۳), Soil pH and lime requirement, Methods of ...
 • Mohammadi, M. & Ghasemi, S. (۲۰۱۹), The effect of pine ...
 • Mombeni, M, Asgari, H. R., Mohammadian Behbahani, A., Zare, S. ...
 • Mombeni, M., Asgari, H. R., Mohammadian Behbahani, A. M., Zare, ...
 • Page, A. L. (۱۹۸۳), Methods of soil analysis, Part ۲ ...
 • Pakdel, P., Tehranifar, A., Nemati, H., Lakzian, A. & Kharrazi, ...
 • Potash Khor Complex. (۲۰۱۳), SS۴۰۰ soil stabilizing solution. https://potas.blog.ir/۱۳۹۲/۱۰/۰۴/%D۹%۸۵%D۸%AD%D۹%۸۴%D۹%۸۸%D۹%۸۴-%D۸%AA%D۸%AB%D۸%A۸%DB%۸C%D۸%AA-%DA%A۹%D۹%۸۶%D۹%۸۶%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%AE%D۸%A۷%DA%A۹-SS۴۰۰:~:text=%D۹%BE%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۳%۲۰%D۸%AF%D۸%B۱%۲۰%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶-,%D۹%۸۵%D۸%AD%D۹%۸۴%D۹%۸۸%D۹%۸۴%۲۰%D۸%AA%D۸%AB%D۸%A۸%DB%۸C%D۸%AA%۲۰%DA%A۹%D۹%۸۶%D۹%۸۶%D۸%AF%D۹%۸۷%۲۰%D۸%AE%D۸%A۷%DA%A۹%۲۰SS۴۰۰,-%DA%۸۶%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۴%D۹%۸۶%D۸%A۸%D۹%۸۷%۲۰%DB%B۴%۲۰%D۸%AF%DB%۸C ...
 • Quirk, J. P. (۲۰۰۱), The significance of the threshold and ...
 • Rhoades, J. D. (۱۹۹۶), Salinity: Electrical conductivity and total dissolved ...
 • Schultz, S. (۱۹۸۳), On Levene's test and other statistics of ...
 • Shi, Y., & Shi, Z. M. (۲۰۲۰), Dataset of wind ...
 • Song, Z., Liu, J., Bai, Y., Wei, J., Li, D., ...
 • Sprigg, W., Nickovic, S., Galgiani, J.N., Pejanovic, G., Petkovic, S., ...
 • Sumner, M. E. (۱۹۹۳), Sodic soils-New perspectives, Soil Research, ۳۱(۶), ۶۸۳-۷۵۰ ...
 • Warncke, D., & Brown, J. R. (۱۹۹۸), Potassium and other ...
 • Zare, S., Jafari, M., Ahmadi, H., Tavili, A., Rouhipour, H. ...
 • نمایش کامل مراجع