تاثیر پوسته های زیستی در افزایش اسیدهای آلی خاک و آهن قابل دسترس گیاه در خاک های بیابان سجزی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-10-31_006

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

پوسته های زیستی خاک عملکرد ویژه ای در چرخه جهانی کربن و افزایش ماده آلی خاک به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دارند. کربن آلی خاک که آمیخته ای از بخش های گوناگون از جمله اسیدهای آلی می باشد، از شناسه های مهم برای بررسی کیفیت خاک است. اسیدهای آلی، قابلیت انحلال عناصر غذایی کم محلول از جمله آهن خاک را افزایش می دهند. در این پژوهش، اثر پوسته های زیستی در افزایش اسیدهای آلی خاک و و مشارکت آن ها در واجذب آهن بررسی شده است. بدین منظور پس از تهیه نقشه پراکنش پوسته های زیستی در دشت سجزی از خاک زیر پوشش پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ نمونه برداری شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک شامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، مقادیر ماده آلی، آهن و بافت خاک اندازه گیری شدند. ضریب همبستگی پیرسون بین درصد ماده آلی و پوشش پوسته های زیستی ۶۵۳/۰ محاسبه شد که نشان دهنده اهمیت پوسته های زیستی در افزایش کربن آلی خاک بود. همچنین نتایج آزمون t-Student نشان داد که مقادیر آهن قابل جذب در خاک زیر پوشش پوسته های زیستی و بدون پوسته های زیستی اختلاف معنی دار دارند. با رسته بندی پارامتر های به روش PCA معلوم شد که در دشت سجزی با اطمینان ۵۱/۶۷%، شوری خاک و در سطح ۷۳/۲۱%، بافت خاک و آهک جزء مهم ترین عوامل محدود کننده استقرار پوسته های زیستی هستند. برای تشخیص وجود عامل اسید آلی در خاک آزمون مادون قرمز فوریه انجام یافت و طیف های FTIR برای نمونه های خاک به دست آمد. اسید سیتریک و اسید اگزالیک به ترتیب در طول موج های ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ (cm-۱) و ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ (cm-۱) قرائت شدند. بنابراین پوسته های زیستی از طریق افزایش اسیدهای آلی که بخشی از کل ماده آلی خاک را تشکیل می دهند، در افزایش آهن قابل جذب خاک نقش موثری دارند.

Keywords:

اسید اگزالیک , اسید سیتریک , طیف سنجی مادون قرمز فوریه , PCA

Authors

لیلا کاشی زنوزی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سیدحسن کابلی

دانشگاه سمنان

کاظم خاوازی

موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

محمد سهرابی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

محمد خسروشاهی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرزاد حیدری مورچه خورتی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Belnap, J., Büdel, B. and Lange, O. L., ۲۰۰۳. Biological ...
 • Belnap, J., Prasse, R. and Harper, K., ۲۰۰۱. Influence of ...
 • Bertamini, M., N. Nedunchezhian and B. Borghi. ۲۰۰۱. Effect of ...
 • Beymer, R.J., and Klopatek, J.M. ۱۹۹۱. Potential contribution of carbon ...
 • Cai, Z., Ji, B., Yan, K. and Zhu, Q., ۲۰۱۹. ...
 • Cox, R. J., Peterson, H. L., Young, J., Cusik, C. ...
 • Chen, Y.L., Guo, Y.Q., Han, S.J., Zou, C.J., Zhou, Y.M., ...
 • Dainin, A., and Ganor, E. ۱۹۹۱. Trapping of airborn dust ...
 • Gregorich, E.G., Carter, M.R., Doran, J.W., Pankhurst, C.E., and Dwyer, ...
 • Jolliffe, I. T., ۲۰۱۲. Principal component analysis. Second Edition, Springer, ...
 • Khademi, Z., Malakouti, M. J. and Johnz, D., ۲۰۰۸. Effect ...
 • Kleiner, E. F. and Harper, K. T. ۱۹۷۲. Environment and ...
 • Kumpiene J., Lagerkvist A., Maurice C. ۲۰۰۲. Stablization of As, ...
 • Lal, R., ۲۰۰۳. Soil erosion and the global carbon budget. ...
 • Lal, R., ۲۰۰۴. Carbon sequestration in dryland ecosystems. Environmental Management, ...
 • Lindsay, W. L. ۱۹۹۱. Iron oxide solubilization by organic matter ...
 • Li, X. R., Zhang, P., Su, Y.G. and Jia, R. ...
 • Mager, D. M., ۲۰۱۰. Carbohydrates in cyanobacterial soil crusts as ...
 • McGrath S.P and P.W Lane.۱۹۸۹. An Explanation for the apparent ...
 • Marschner, H. ۱۹۹۵. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, ...
 • Naidu, R. Oliver, D. Mc.Stuart. ۲۰۰۳. Heavy Metal Phytotoxicity in ...
 • Margenot, A. J., Calderon, F. J., Bowles, M. T., Parikh, ...
 • Margenot, A. J., Calderon, F. J., Goyne, K. W., Mukome, ...
 • Parikh, J. S., Goyne, W. K., Margenot, J, A., Mukome, ...
 • Pestana, M., P.J. Correia, A. de-Varennes, J. Abadia and E.A. ...
 • Phillips, S.L., and Belnap, J. ۱۹۹۸. Shifting carbon dynamics due ...
 • Rasouli Sadaghiani, M. H., Dareghayedi, B., Khodaverdiloo, H. and Moradi, ...
 • Renella, G., Landi, L.L., and Nannipieri, P. ۲۰۰۴. Degradation of ...
 • Rengel, Z., and Romheld, V. ۲۰۰۰. Root exudation and Fe ...
 • Sedgwick, Ph., ۲۰۱۲. Pearson's correlation coefficient. Article in BMJ (online), ...
 • Reyhanitabar, A., Khalkhal, K. and Pashapoor, N. ۲۰۱۷. Relationship between ...
 • Rodriguez Caballero, E., Escribano, P., Olehowski, C., Chamizo, S., Hill, ...
 • Singh, G. H., ۱۹۷۰. Effect of sulfur in preventing the ...
 • Sodano, M., Lerda, C., Nistico, R., Martin, M. Magnacca, G., ...
 • Taglivini, M., SCudellani, D., Maragani, B. and Toselli, M., ۱۹۹۵. ...
 • Taiz, L. and E. Zeiger. ۱۹۹۸. Assimilation of mineral nutrients. ...
 • Vert, G., N. Grotz, F. Dedaldechamp, F. Gaymard, M.L. Guerinot, ...
 • Whalen, J.K., Chang, C. ۲۰۰۲. Macroaggregate characteristics for sustainable land ...
 • Welch, R.M., W.H. Allaway, W.A. House and I. Kubota. ۱۹۹۱. ...
 • Young, M. J., ۲۰۰۳. Characterization of pH-Dependent IR Spectra of ...
 • نمایش کامل مراجع