بررسی میدانی تغییرات لحظه ای سرعت باد و شدت آشفتگی جریان هوا در خارج و داخل بادشکن زنده

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-10-31_001

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

با وجود پژوهش های گسترده در خصوص تاثیر بادشکن ها بر سرعت باد و فرسایش بادی، ویژگی های دینامیکی باد از جمله تغییرات لحظه ای سرعت آن و شدت آشفتگی جریان هوا در خارج و داخل بادشکن ها به طور کامل بررسی نشده است؛ ازاین رو به منظور بررسی این ویژگی ها در خارج و داخل یک بادشکن زنده ۱۴ ردیفه با تخلخل ۳۹%، طول حدود ۱۶۱ متر، عرض ۱۳۰۱۶۰ متر و میانگین ارتفاع ۴ متر در منطقه نیاتک سیستان، سرعت باد در بالادست و پایین دست بادشکن از ارتفاع ۲۰ تا ۷۰۰ سانتی متری در دو سرعت باد ۵/۱۰ و ۵/۱۹ متر بر ثانیه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که الگوی تغییرات لحظه ای سرعت باد در تمامی ارتفاعات، در خارج و داخل بادشکن یکسان بود و سرعت باد در تمامی ارتفاعات به طور همزمان تغییر کرد. سرعت باد داخل بادشکن به طور چشمگیری کاهش یافت اما انحراف معیار و شدت آشفتگی افزایش داشت. بیشترین مقادیر انحراف معیار و شدت آشفتگی در ابتدای بادشکن، جایی که سرعت باد کمترین مقدار بود، مشاهده شد. شدت آشفتگی در بالادست بادشکن تقریبا یکسان بود اما در داخل بادشکن، اختلافی بین شدت آشفتگی در دو سرعت باد مشاهده شد و در پایین دست بادشکن، این اختلاف کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که بادشکن به طرز خیره کننده ای بر سرعت باد و شدت آشفتگی تاثیر گذاشت و انحراف معیار و شدت آشفتگی جریان هوا در دو سرعت باد مورد بررسی متفاوت بود.

Authors

عباس میری

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

علی شهریاری

گروه خاکشناسی، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل