CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

هدف های آموزش مهندسی

عنوان مقاله: هدف های آموزش مهندسی
شناسه ملی مقاله: JR_JEIT-6-3_001
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین مطهری نژاد - مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران
نادرقلی قورچیان - دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران
پریوش جعفری - دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران
محمود یعقوبی - دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شیراز،ایران

خلاصه مقاله:
در ارائه رویکردها و مدل ها برای آموزش مهندسی علاوه بر دانش فنی (علم مهندسی) بر آموزش مهارت ها و نگرش ها (عمل مهندسی) نیز تاکید ویژه ای شده است؛ از این رو، تعیین هدف های آموزش مهندسی با توجه به دانش، مهارت ها و نگرش های مورد نیاز مهندسان، مبنای بسیاری از مطالعات در قرن حاضر قرار گرفته است. هدف این مقاله، تعیین هدف های آموزش مهندسی براساس تحلیل محتوای مستندات مطرح در سطح جهانی است. جامعه مورد مطالعه تحقیق شامل مستندات در زمینه هدف های آموزش مهندسی بود که ۸ مستند به عنوان نمونه هدفمند و موارد مطلوب برای تحلیل انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش فیش، چک لیست و فرم های محقق ساخته بوده است و برای تحلیل و تفسیر داده ها از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شده است. براساس تحلیل محتوای انجام شده، ۲۴ هدف برای آموزش مهندسی تعیین گردید که در ۵ طبقه دسته بندی شدند. در ادامه، مشخص شد که هدف های تعیین شده با چه گزاره هایی توسط مستندات موجود حمایت می شوند و سرانجام براساس پژوهش های انجام شده در این زمینه مشخص گردید که هدف های مورد نظر به نحو مطلوبی با مستندات موجود ارتباط دارند.

کلمات کلیدی:
آموزش مهندسی, هدف های آموزشی, دانش فنی, مهارت ها و نگرش ها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1934707/