بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات مختلف خاک مراتع

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-5-13_004

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

این مطالعه به بررسی اثرگذاری قرق بر خصوصیات خاک مرتع، در دو اقلیم متفاوت شامل اقلیم نیمه بیابانی (منطقه اینچه برون) و اقلیم سرد نیمه مرطوب (چهارباغ) در استان گلستان می پردازد. به منظور انجام نمونه برداری خاک در هر سایت، پنج نمونه از هر عمق برداشت و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری شدند. برای مقایسه ویژگی های خاک عمق های متناظر سایت قرق با سایت شاهد آن در هر منطقه، از آزمون تی مستقل استفاده شد. به منظور شناخت نقش اقلیم در تغییرات خصوصیات خاکی و تعیین مهم ترین خصوصیاتی که تحت تاثیر قرق و اقلیم قرار گرفته اند، از آزمون تجزیه مولفه های اصلی (PCA) و محاسبه درصد تغییرات نسبی شاخص ها استفاده شد. لذا نتایج روش تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که مهم ترین خصوصیاتی که تحت تاثیر اقلیم و قرق قرار گرفته و سبب تفکیک سایت ها شده اند، کربن آلی، نیتروژن، هدایت الکتریکی، آهک و رس می باشند. نتایج نشان داد که افزایش دما سبب شده است تا قرق بیشترین تاثیر افزایشی را بر روی کربن آلی و نیتروژن به ترتیب با مقادیر بردار ویژه ۰/۹۹۴- و ۰/۹۱۰- در منطقه اینچه برون داشته باشد و اقلیم سرد سبب شده است تا قرق بیشترین تاثیر افزایشی را بر روی هدایت الکتریکی، آهک و رس با مقادیر ویژه، ۰/۸۹۸، ۰/۹۸۲ و ۰/۹۸۷ در منطقه چهارباغ داشته باشد. با توجه به نسبتا یکسان بودن طول دوره قرق به نظر می رسد کوهستانی بودن منطقه، سرما و یخبندان نسبت به بارندگی تاثیر بیشتری بر روی تغییر خصوصیات خاک گذاشته و درنتیجه، سبب کاهش تغییرات خاکی در این منطقه شده است؛ بنابراین منطقه چهارباغ به مدت زمان قرق بیشتری نیاز دارد.

Authors

اسماعیل شیدای کرکج

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عیسی جعفری فوتمی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

حمید نیک نهاد قرماخر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aarons, S.R., Hosseini, H.M., Dorling, L., Gourley, C.J.P., ۲۰۰۴. Dung ...
 • Aghasi, M.J., Bahmanyar, M.A., Akbarzadeh, M., ۲۰۰۶, Comparison of the ...
 • Al-Seekh, S.H., Mohammad, A., Amro, Y., ۲۰۰۹. Effect of Grazing ...
 • Alvarez, R., Lavado, R.S., ۱۹۹۸. Climate, organic matter and clay ...
 • Álvaro-Fuentes, J., Easter, M., and Paustian, K., ۲۰۱۲. Climate change ...
 • Amiri jahromi, H., Naseri, E., Khormali, F., Movahedi Naeini, A., ...
 • Ardakani, M.R., ۲۰۱۴. Ecology, Tehran University publication. ۳۴۰ p ...
 • Arzani, H., ۲۰۰۹. The daily needs of pasture forage quality ...
 • Baghernejad, M., ۱۹۹۹. Clay mineralogy of the different physiographic units ...
 • Behmanesh, B., Heshmati, Gh. A., Yaghani, M., ۲۰۰۸, Determination maintain ...
 • Bewket, W., Stroosnijder, I., ۲۰۰۳. Effects of Agro-ecological Land Use ...
 • Bouyoucos, C.J., ۱۹۶۲. Hydrometer method improved for making particle size ...
 • Buol, S.W., Hole, F.D., McCarken, R.J., ۱۹۸۹. Soil genesis and ...
 • Chaneton, E. J. and Lavado. R. S., ۱۹۹۶. Soil nutrients ...
 • Conant, R.T., Ryan, M.G., Agren, G.I., Birge, H.E., Davidson, E.A., ...
 • Dahlgren, R.A., Beottinger, J.L., Huntington, G.L., Amundson, R.G., ۱۹۹۷. Soil ...
 • Dai, W. and Y. Huang. ۲۰۰۶. Relation of soil organic ...
 • De Vries, F.T., Manning, P., Tallowin, J.R.B., Mortimer, S.R., Pilgrim, ...
 • Díaz, S., Lavorel, S., de Bello, F., Qu etier, F., ...
 • Donkin, M.J., Fey, M.V., ۱۹۹۳. Relationships between soil properties and ...
 • Dormaar, J.F., Smoliak, S., Willms, W.D., ۱۹۸۹. Vegetation and Soil ...
 • Frank, A.B., Tanaka, D.L., Hofman, L., Follett, R. F., ۱۹۹۵. ...
 • Gottschalk, P., Smith, J. U., Wattenbach, M., Bellarby, J., Stehfest, ...
 • Harms, B., R. Dalal and S. Pointon. ۲۰۰۲. Paired sites ...
 • Haydar Aghakhani, M., Naghi poor, A.A., Tavakoli, H., ۲۰۱۰. The ...
 • Holechek, J., Pieper, R., Herbbel, C., ۱۹۸۹. Range management princciples ...
 • Jafari Haghighi, M., ۲۰۰۳. Sampling and analysis of physical and ...
 • Jafari, M., Ebrahimi, M., Azarnivand, H., Madahi, A., ۲۰۰۹. The ...
 • Jalilvand, H., Tamartash, R., Heydarpoor, H., ۲۰۰۷. The effect of ...
 • Jeddi, K., Chaieb, M., ۲۰۱۰. Changes in soil properties and ...
 • Kohandel, A., Arzani, H., Tavasol, M.H., ۲۰۰۹. The effects of ...
 • Kumbasli, M., Makineci, E., Cakir, M., ۲۰۱۰. Long term effects ...
 • Liebig, M.A., Gross, J.R., Kronberg, S.L., Hanson, J.D., Frank, A.B., ...
 • Mahjoory, R.A., ۱۹۷۹. The nature and genesis of some salt-affected ...
 • Mapfumo, E., M.A. Naeth, V.S. Baron, A.C. Dick and D.S. ...
 • Martinez-Mena, M., Lopez, J., Almagro, M., Boix-Fayos, V., Lbaladejo, J., ...
 • Mesdaghi, M., ۲۰۰۵. Plant Ecology. Jihad Daneshgahi of MashHad Press ...
 • Mesdaghi, M., ۲۰۰۷. Rangeland management in Iran. Fifth edition, Ghods ...
 • Miles, J., ۱۹۸۵. The prodogenic effects of different species and ...
 • Nichols, J.D, ۱۹۸۱. Relationship of soil organic to other soil ...
 • Pei, S.h., Fu, H., Wan, C., ۲۰۰۸. Changes in soil ...
 • Pietri, J.C.A., Brookes, P.C., ۲۰۰۸. Relationships between soil pH and ...
 • Rameshni, K.h., Abtahi, A., ۱۹۹۵. Effect of climate and topography ...
 • Ray, L.L., ۱۹۶۳. Silt-clay ratios of weathering profiles of peorian ...
 • Raziei, T., Azizi, G.h., ۲۰۰۷. A precipitation-based regionalization in western ...
 • Schimel, D.S., Braswell, B.H., Holland, E.A., McKeown, R., Ojima, D.S., ...
 • Schmidt, M.W., Torn, M.S., Abiven, S., Dittmar, T., Guggenberger, G., ...
 • Sheidai Karkaj, E., Jafari Footami, I., Sasanifar, S., ۲۰۱۵. The ...
 • Smith, J., Smith, P., Wattenbach, M., Zaehle, S., Hiederer, R., ...
 • Sparling, G.P., ۱۹۹۲. Ratio of microbial biomass carbon to soil ...
 • Steffens, M., Kolbl, A., Totsche, K.U., Kogel-Knabner, I., ۲۰۰۸. Grazing ...
 • Teaguea, W.R., Dowhowera, S.L., Bakera, S.A., Haileb, N., DeLaunea, P.B., ...
 • Valizadeh, M., Moghadam, M., ۲۰۰۹. Pilot projects in agriculture. The ...
 • White, R.E., ۲۰۰۵. Principles and Practice of Soil Science: The ...
 • Wilson S. D. and Tilman, D. ۲۰۰۲. Quadratic variation in ...
 • Wilding, L.P., Smeck, N.E., Hall, G.F., ۱۹۸۳. Pedogenesis and soil ...
 • Yong-Zhong, S., Yu-Lin, L., Jian-Yuan, C., Wen-Zhi, Z., ۲۰۰۵. Influences ...
 • نمایش کامل مراجع