روش های مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه زنی گیاهان جنگلی Prspopis juliflora و Acacia victoriae

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-3-4_004

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

با توجه به وجود رکود فیزیکی بذر در خانواده بقولات که ناشی از پوسته های نفوذ ناپذیر بذر در برابر آب است. در این پژوهش، تاثیر تیمارهای مختلف برای شکستن خواب بذرهای کهور و آکاسیا و تحریک جوانه زنی آن ها بررسی شده است. تیمارهای مورد استفاده برای شکستن خواب بذر عبارت بودند از: تیمار اسید سولفوریک غلیظ ۹۵ درصد به مدت ۱۵ دقیقه، اسید سولفوریک رقیق ۵۰ درصد به مدت ۱۵ دقیقه، تیمار آب داغ ۹۵ درجه به مدت ۱۵ دقیقه و تیمارهای ترکیبی شامل اسید سولفوریک به علاوه سرما و تیمار آب داغ ۹۵ درجه و سرما. همچنین از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس تفاوت معنی دار جوانه زنی حاصل از تیمارها را نشان داد. بیشترین میزان جوانه زنی برای گیاهان کهور (Prospopis juliflora) و آکاسیا (Acacia victoriae ) به ترتیب، بر اثر اعمال تیمار اسید سولفوریک غلیظ ۹۸ درصد و تیمار آب داغ به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد تیمارهای اسید سولفوریک و آب داغ به ترتیب، برای گیاهان کهور و آکاسیا از مناسب ترین و آسان ترین روش های تحریک جوانه زنی بذر هستند.

Keywords:

Prospopis Juliflora , Acacia victoriae , جوانه زنی , اسید سولفوریک و آب داغ

Authors

علیرضا محمودی

دانشگاه شیراز

احسان بیژن زاده

دانشگاه شیراز

محمدرضا شکاری

دانشگاه کاشان