مقایسه کارایی عکس های هوایی و باندهای پانکروماتیک +ETM و IRS-P۶ در تعیین مرفولوژی تپه های ماسه ای

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-2-3_006

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

در این مطالعه قابلیت تعیین مرفولوژی تپه های ماسه ای در عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در ارگ تالاب بین المللی گاوخونی واقع در جنوب شرقی استان اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از موزاییک عکس های هوایی ۱:۲۰۰۰۰، باند پانکروماتیک سنجنده + ETM و IRS-P۶استفاده شد. ابتدا تصاویر با استفاده از نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ با خطای RMS کمتر از یک پیکسل زمین مرجع و سپس مرفولوژی تپه های ماسه ای با فرمت وکتور در محیط ArcGIS از روی عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای استخراج شد. برطبق نتایج اخذ شده، پنج مرفولوژی شامل تپه های عرضی، تپه های ستاره ای، سیلک، سیف و تپه های یال اسبی در ارگ گاوخونی موجود است. با مقایسه سطح تپه های مورد بررسی مشخص شد که مرفولوژی  آنها، در عکس های هوایی با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ و تصویر باند پانکروماتیک IRS_P۶ مشابه است و باندهای پانکروماتیک ماهواره ای با قابلیت تکرارپذیری، هزینه مناسب، پوشش گسترده و قدرت تفکیک مکانی بالا می توانند به عنوان جایگزین و یا مکمل عکس های هوایی در مطالعه مرفولوژی تپه های ماسه ای مورد استفاده قرار گیرند.

Keywords:

تصاویر ماهواره ای , عکس های هوایی , مرفولوژی تپه های ماسه ای , اصفهان

Authors

عاطفه جبالی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رضا جعفری

دانشگاه صنعتی اصفهان

سید جمال الدین خواجه الدین

دانشگاه صنعتی اصفهان