تحلیل روند بارش کویر مرکزی ایران طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۵۱

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

در این پژوهش، روند روزانه و سالانه بارش حوضه کویر مرکزی ایران طی دوره ۱۹۵۱-۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی روند بارش از داده های یاخته ای بارش روزانه پایگاه داده APHRODIT’s با قدرت تفکیک ۲۵/۰ درجه بهره گرفته شد. برای مشخص کردن روند بارش در این منطقه از آزمون ناپارامتری من کندال استفاده گردید. روندها در ۳ سطح ۹۰، ۹۵ و ۹۹ درصد مورد آزمون قرار گرفت. بررسی های صورت گرفته در این منطقه نشان داد که در سطح اطمینان ۹۹%، قسمت های واقع در کفه ها از جمله کویر لوت کاهش بارش و بخش های واقع در ارتفاعات از جمله ارتفاعات غربی و شمالی حوضه افزایش بارش داشته اند؛ این در حالی است که بیش از ۸۰% درصد منطقه هیچ گونه روند معنی داری را در بارش سالانه در این دوره ۵۸ ساله نشان نمی دهد.

Authors

سعید موحدی

دانشگاه اصفهان

محمود سلطانیان

آموزش عالی فولاد شهر

امیرحسین حلبیان

دانشگاه پیام نورتهران

جواد پورشهبازی

آموزش عالی فولاد شهر