بررسی اثر توسعه مالی بر سطح فقر: شواهدی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-11-21_008

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402

Abstract:

در میان اقشار مختلف جوامع، فقر یکی از مخرب ترین عناصر اثرگذار بر سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی می شود. از طرفی، یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی کشورها، توزیع عادلانه تر درآمدها و کاهش سطح فقر است. توسعه مالی یکی از موثرترین ابزارها در جهت نیل به این اهداف محسوب می شود و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد موثر است. از آن جا که سیاست گذاران همواره به دنبال راه هایی برای کاهش فقر هستند، بررسی ارتباط بین توسعه مالی و فقر مهم به نظر می رسد. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی شده است تاثیر توسعه مالی بر سطح فقر در طول دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۰۳ برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که توسعه مالی رابطه U معکوس با سطح فقر دارد و بیشتر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند. از طرفی، سایر برآوردها نشان دادند که تاثیرگذاری موثرتر توسعه مالی بر کاهش فقر در میان کشورهای دارای سطح درآمد بالا و متوسط و همچنین کشورهای دارای حاکمیت قانونی قوی تر بیشتر است.

Authors

کریم آذربایجانی

Assistant professor, Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

زهرا نجفی

Department of Economics, Payame Noor University, Iran

سمیه جمالی

Master of Science in Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابوترابی، محمدعلی. فنودی، هانیه. و مجتهدی، سبا (۱۳۹۳). "عقود اسلامی، ...
 • اصغرپور، حسین. سلمانی، بهزاد. و حکمتی فرید، صمد (۱۳۹۳). "تاثیر ...
 • جابری خسروشاهی، نسیم. محمدوند ناهیدی، محمدرضا. و نوروزی، داود (۱۳۹۱). ...
 • دل انگیزان، سهراب. و سنجری، فرهاد (۱۳۹۲). "بررسی رابطه بین ...
 • رهنمای رودپشتی، فریدون. تقوی، مهدی. و شاهوردیانی، شادی (۱۳۹۲)."تعمیق مالی ...
 • سالم، علی اصغر. و عربیار محمدی، جواد (۱۳۹۰). "بررسی رابطه ...
 • شاکری، محبوبه. جعفری صمیمی، احمد. و کریمی موغاری، زهرا (۱۳۹۴). ...
 • شاه آبادی، ابوالفضل. نیلفروشان، نیما. و خالقی، مریم (۱۳۹۲). "تاثیر ...
 • شاه آبادی، فاطمه (۱۳۹۱). بررسی تجربی توسعه مالی بر فقر ...
 • صمدی، علی حسین (۱۳۸۸). "توسعه مالی و آزمون فرضیه باز ...
 • Batuo, M.E. Guidi, F. & Kupukile, M. (۲۰۱۰). "Financial Development ...
 • Beck, T. Demiraguc-kunt, A. & Levin, R. (۲۰۰۴). "Finance, Inequality ...
 • Beck, T. Demiraguc-kunt, A. & Levin, R. (۲۰۰۷). "Finance, Inequality ...
 • Fowowe, B. & Abidoye, B. (۲۰۱۱). "A Quantitative Assessment of ...
 • Gimet, C. & Lagoarde-Segot, T. (۲۰۱۱). "A Closer Look at ...
 • Ho, S.Y. & Odhiambo, N.M. (۲۰۱۱). "Finance and Poverty Reduction ...
 • Jauch, S. & Watzka, S. (۲۰۱۱). "Financial Development and Income ...
 • Jeanneney, S.G. & Kpodar, K. (۲۰۱۱). "Financial Development and Poverty ...
 • Kappel, V. (۲۰۱۰). "The Effects of Financial Development and Income ...
 • Kim, D.H. & Lin, S.CH. (۲۰۱۱). "Nonlinearity in the Financial ...
 • Mookerjee, R. & Kalipioni, P. (۲۰۱۰). "Availability of Financial Services ...
 • Naceur, S.B. & Zahng, R.X. (۲۰۱۶). "Financial Development, Inequality and ...
 • Najarzadeh, R. & Mahdavirasekh, E. (۲۰۱۰). "The Impact of Globalization ...
 • Salahuddin, G. Shahbazi, M. Arouri, M. & Teulon, F. (۲۰۱۴). ...
 • Salem, A.A. & ArabYarmohammadi, J. (۲۰۱۱). "The Relationship between Financial ...
 • Shahbaz, M. & Islam, F. (۲۰۱۱). "Financial Development and Income ...
 • Von, H. & Jürgen, Zh.H. (۲۰۱۴). "Financial Development, International Capital ...
 • Zhuang, J. Khan, M.E. & Anneli, L.S. (۲۰۰۹). "Financial Sector ...
 • نمایش کامل مراجع