ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-11-21_004

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402

Abstract:

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ایران است. بدین منظور مبانی نظری نابرابری شادی و نابرابری درآمد شامل نزولی بودن شادی نهایی درآمد، نظریه هموارسازی درآمد- شادی و هرم معکوس شادی مزلو ارایه شد. سپس عوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب رگرسیون آستانه ای، در دوره ۱۳۹۳-۱۳۵۲ مدل سازی و برآورد گردید. نتایج نشان داد که نابرابری توزیع درآمد تاثیر غیر خطی-آستانه ای بر نابرابری شادی دارد به طوری که نظریه هرم معکوس مزلو مبنی بر تاثیر نابرابری درآمدی در مقاطع بالای هرم معکوس بر شادی تایید شد. هنگامی که ضریب جینی کمتر از ۴۱۶/۰ است (در رژیم نابرابری پایین درآمدی) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیر منفی و معنی دار بر نابرابری شادی دارد. زیرا در پائین هرم معکوس شادی مزلو قرار داریم. اما پس از عبور از حد آستانه (قرار گرفتن در رژیم بالای نابرابری درآمد) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیری مثبت و معنی دار بر نابرابری شادی دارد. چون به بالای هرم معکوس شادی مزلو حرکت نموده ایم. بنابراین مبتنی بر نظریه های مطرح شده هموار نمودن درآمد در یک برش مقطعی یا سری زمانی منجر به کاهش شیب نزولی شادی نهایی درآمد می شود و می تواند نابرابری شادی را کاهش دهد. مبتنی بر نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به منظور کاهش نابرابری شادی به حد آستانه ۴۱۶/۰ بر ضریب جینی توجه نمایند و در صورت افزایش نابرابری توزیع درآمد بیش از حد آستانه مذکور با سیاست های بازتوزیعی درآمد، موجبات بهبود توزیع شادی در جامعه را فراهم نمایند.

Keywords:

Authors

سید پرویز جلیلی کامجو

Assistant Professor in Economics, Ayatollah Borujerdi University, Iran

یونس نادمی

Assistant Professor in Economics, Ayatollah Borujerdi University, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آیزنک، مایکل (۱۳۸۷). همیشه شاداب باشید. زهرا چلونگر؛ تهران، انتشارات ...
 • مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی [مقاله ژورنالی]
 • بختیاری، صادق. و فتح آبادی، مهدی. (۱۳۹۰). "رابطه بیکاری و ...
 • جان، پلامناتز (۱۳۶۷). شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و ...
 • جلیلی کامجو، سید پرویز (۱۳۹۴). تخصیص پایدار و عملی سازی ...
 • حجازی، مسعود. و تقی پور، فریبا (۱۳۹۴). "بررسی تاثیر شادی ...
 • دوباتن، آلن (۱۳۹۷). تسلی بخشی های فلسفه (ارزیابی آثار دو ...
 • دهقانی، حمید. اکبرزاده، فاطمه. خوش فر، غلامرضا. و ربانی، رسول ...
 • رنانی، محسن. و مویدفر، رزیتا (۱۳۹۰). چرخه های افول اخلاق ...
 • بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری [مقاله ژورنالی]
 • ظهور، علیرضا. و فکری، علیرضا (۱۳۸۲). "وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده ...
 • کرمی نوری، رضا. مکری، آذرخش. محمدی فر، محمد. و یزدانی، ...
 • کشاورز، امیر (۱۳۸۴). بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت، ...
 • محمدزاده، پرویز. اصغرپور، حسین. و منیعی، امید (۱۳۹۲). "بررسی تاثیر ...
 • معیدفر، سعید (۱۳۸۷). بررسی مسائل اجتماعی ایران، همدان، انتشارات نورعلم ...
 • مهرگان، نادر. رشید، خسرو. قاسمی، ثمینه. و سهرابی، حسین (۱۳۹۵). ...
 • میرشاه جعفری، ابراهیم. عابدی، محمدرضا. و دریکوندی، هدایت ا... (۱۳۸۱). ...
 • نادمی، یونس. و جلیلی کامجو، سیدپرویز (۱۳۹۷). "ارزیابی تاثیر فقر ...
 • نیلی مسعود (۱۳۹۴). "تاثیر تورم و رشد اقتصادی بر شادی". ...
 • Abbott, P. and Sapsford, R. (۲۰۰۶). "Life Satisfaction in Post-Soviet ...
 • Alesina, A. Di Tella, R. and MacCulloch, R. (۲۰۰۴). "Inequality ...
 • Almås, I. (۲۰۱۲). "International Income Inequality: Measuring PPP bias by ...
 • Alois, P. (۲۰۱۴). "Income Inequality and Happiness: Is There a ...
 • Angelo, A.D. Zazzaro, A. (۲۰۰۹). "Happiness and Relative Income in ...
 • Aporale G. M. Georgellis, Y. Tsitsianis, N. and Yin, Y. ...
 • Argyle, M. (۱۹۹۹). "Causes and Correlates of Happiness". In D. ...
 • Baucells, M. and Sarin, K. R. (۲۰۰۸). "Does More Money ...
 • Bradburn, N. M. (۱۹۶۹). The Structure of Psychological Well-being, Chicago, ...
 • Buchanan, W. (۱۹۵۳). How Nations See Each Other. A Study ...
 • Cantril, H. (۱۹۶۵). The Pattern of Human Concern, Rutgers University ...
 • Carabelli, A. M. and Cedrini, M. A. (۲۰۰۹). "The Economic ...
 • Chan, K. S. (۱۹۹۳). "Consistency and Limiting Distribution of the ...
 • Chin-Hon-Foei, S. (۱۹۸۹). Life Satisfaction in the EC Countries, ۱۹۷۵-۱۹۸۴, ...
 • Clarc, A. E. Fleche, S. and Senik, C. (۲۰۱۴). "Economic ...
 • Cummins, R.A. (۲۰۰۳). "Normative Life-Satisfaction: Measurement Issues and a Homeostatic ...
 • Di Tella, R. MacCulloch, R. and Oswald, A. (۱۹۹۹). "Preferences ...
 • Easterlin, R.A. (۱۹۷۴). Does Economic Growth Improve the Human Lot? ...
 • Fahey, T. and Smyth, E. (۲۰۰۳). "What Can Subjective Indicators ...
 • Fehr, E. and Schmidt, K. M. (۱۹۹۹). "A Theory of ...
 • Foroohar, F. (۲۰۰۵). "Money v. Happiness: Nations Rethink Priorities". Newsweek, ...
 • Frey, B. (۲۰۰۸). Happiness: A Revolution in Economics, Cambridge, M.A: ...
 • Frey, S. B. and Stutzer, A. (۲۰۰۲). "The Economics of ...
 • Fuentes, N. & Rojas, M. (۲۰۰۱). "Economic Theory and Subjective ...
 • Gallup, G.P. (۱۹۷۶). "Human Needs and Satisfactions: A Global Survey". ...
 • Hansen, Bruce. E. (۲۰۰۰). "Sample Splitting and Threshold Estimation". Econometrica ...
 • Ingelhart, R. (۱۹۹۰). Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, ...
 • Kalmijn, W.M. & Veenhoven, R. (۲۰۰۵). "Measuring Inequality of Happiness ...
 • Knabe, A. and Rätzel (۲۰۱۰). "Income, Happiness, and the Disutility ...
 • Kuznets, S. (۱۹۵۵). "Economic Growth and Income Inequality". The American ...
 • Lindenberg, S. and Schreuder, H. (۱۹۹۳). Interdisciplinary Perspectives on Organization ...
 • Ott, J. (۲۰۰۵). "Level and Equality of Happiness in Nations: ...
 • Stutzer, A. and Lalive, R. (۲۰۰۰). "The Role of Social ...
 • Tian, G. and Yang, L. (۲۰۰۸). "How Are Income and ...
 • Veenhoven, R. (۱۹۹۰). "Inequality in Happiness, Inequality in Countries Compared ...
 • Veenhoven, R. (۲۰۰۰). "Well-being in the Welfare State: Level not ...
 • Veenhoven, R. (۲۰۰۲). "Die Rückkehr der Ungleichheit in die moderne ...
 • Veenhoven, R. (۲۰۰۴). "World Database of Happiness: Continuous Register of ...
 • Veenhoven, R. (۲۰۰۵). "Inequality of Happiness in Nations, Introduction to ...
 • Veenhoven, R. and Ehrhardt, J. (۱۹۹۵)."The Cross-National Pattern of Happiness; ...
 • Veenhoven, R. and Kalmijn, W.M. (۲۰۰۵). "Inequality-Adjusted Happiness in Nations". ...
 • نمایش کامل مراجع