تخصص مالی حسابداری کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام بادبدگاه مدیریت بازرگانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_108

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا کارشناسان مالی حسابداری (AFFs) در میان اعضای کمیته حسابرسی (AC) و انواع خاصتخصص کارشناسان مالی حسابداری ها بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های خاص در آینده تاثیر می گذارند. معمولاکارشناسان مالیحسابداری ها را به چهار نوع خاص طبقه بندی می کنند: اعضای کمیته حسابرسی با تخصص حسابرسی، آکادمیک عملی با نظارتی.متوجه شدیم که تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی به طور کلی، و کارشناسان مالی حسابداری با تخصص حسابرسی و نظارتوبا توجه به اینکه ریسک سقوط سهام یکی از مهمترین مواردی است که مورد توجه سرمایه گذاران است به طور خاص. احتمال خطر سقوطخاص شرکت را کاهش می دهد. علاوه بر این، شواهدی ارائه می شود که تعامل بین اعضای اعضای کمیته حسابرسی با انواع تخصص هایمختلف با استفاده از هم افزایی بین آنهاه تاثیر قابل توجهی بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. وهمچنین برای شرکت هایی با شفافیتگزارش دهی مالی بالات عدم تقارن اطلاعاتی بالاتره و حضور تخصص مالی حسابداری در جایگاه صندلی اعضای کمیته حسابرسی. برجسته تراست و برای طرح های تحقیقاتی جایگزین فوی تر است. به طور کلی، نقش انواع مختلف تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی را در جلوگیری از سقوط قیمت سهام مشهود است.

Keywords:

تخصص مالی کمیته حسابرسی , کمیته حسابرسی , ریسک سقوط سهام

Authors

فاطمه دریجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی بعثت کرمان

علی بهرامی

استادیار دانشگاه غیرانتفاعی بعثت کرمان