عوامل زمینه ساز صلح و امنیت بین المللی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF07_296

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

صلح نتیجه اندیشه ای است که انسان برای رهایی از و رسیدن به آرامش از زمان وجود تفاوت ها و تضادهایی که بین اقوام باستانی تا به امروزه بوده و ثمره ی آن جز جنگ و از بین رفتن سرمایه های برگشت ناپذیر جوامع انسانها بوده، همواره در پی آن جدل نموده است ،بشر حیوانی بالفعل و انسانی بالقوه است توانایی مساوی برای بد یا خوب بودن را داراست و این نیک یا زشت بودن ریشه در درک واقعیت ها و وجدان و عقل اوست که دارای خصلتی چون طمع و نیاز تقابل و نوع دوستی است و محصول این جدل عقلانی او به وجود آمدن جنگ و صلح که موجب جدایی ناپذیر شدن دیالکتیک این پدیده ها شده است صلح حاصل ابتکار ذهن است که در کورسوی جنگ انسان را فریبنده به سوی روشنایی می گرایاند و هدف از آن ارتقای ظرفیت جامعه بین المللی برای اداره و حل و فصل کردن تضادهاو تفاوتها بدون وقوع هرگونه خشونت و برگشت به خصلت بد انسانی است امکا امروزه مخاصمه مسلحانه میان دولت ها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی نیست عدم ثبات و پایداری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به حساب می آید و به نظر می رسد که فقر، گرسنگی ، تبعیض ، فقدان دموکراسی ، حکومت ناکارآمد، نقض حقوق بشر،زمینه ساز تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود. در دوران پس از جنگ سرد در وضعیت هایی که در بردارنده نقض اساسی حقوق بشر است ارتباط مستقیم وتنگاتنگی بین نقض اصل حق تعیین سرنوشت و نقض اساسی حقوق بشری شکل گرفته و حاکمیت ملی نه تنها مانع مداخلات مشروع و سازمان یافته بین المللی نیست بلکه چنین مداخلاتی به منزله برقرای حاکمیت ملی و اعمال حق تعیین سرنوشت تعبیر می شود.

Keywords:

صلح بین المللی , امنیت بین المللی , حاکمیت ملی و استقلال , حق تعیین سرنوشت .

Authors

شیرزاد امیری

استادیار گروه حقوق، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلام آباد غرب، ایران.