تاثیر آموزش سبک زندگی با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه بر رعایت برنامه درمانی در افراد مبتلا به پرفشاری خون

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICNS-11-1_024

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

خلاصه هدف. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش سبک زندگی با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه بر رعایت برنامه درمانی در افراد مبتلا به پرفشاری خون انجام شد. زمینه. پرفشاری خون مهم­ترین عامل خطر بیماری ­های قلبی­ عروقی و مرگ محسوب می­شود. کاربرد اپلیکیشن­ های آموزشی، در خودمراقبتی و کنترل فشارخون افراد مبتلا به پرفشاری خون نقش مهمی ایفا می­کند. روش کار. این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی است. حجم نمونه­ در دو گروه آزمون و کنترل ۶۰ نفر درنظر گرفته شد. در گروه آزمون، آموزش با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه حداقل هفته ­ای سه بار و به مدت دو ماه انجام شد و نحوه به­ کارگیری، در طول دوره از طریق تماس تلفنی و شبکه ­های مجازی پیگیری گردید. در گروه کنترل آموزش ­های معمول مرکز بهداشتی درمانی ارائه شد. میزان رعایت برنامه درمانی بیماران توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته تبعیت از درمان، قبل و دو هفته بعد از پایان مداخله تکمیل گردید. داده­ های گردآوری ­شده در نرم ­افزار SPSS   نسخه ۲۴ با استفاده از آزمون­ های آماری تی مستقل، تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بون­فرونی تحلیل شدند. یافته­ ها. در زمینه مقایسه رعایت برنامه درمانی بین دو گروه کنترل و آزمون بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمره گروه کنترل، ۳۳۷ با انحراف معیار ۲۲ و  میانگین نمره گروه آزمون، ۴۴۱ با انحراف معیار ۲۰ بود. پس از مداخله، اختلاف آماری معنادار بین میانگین­ نمرات دو گروه در فشارخون، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، رژیم دارویی، الگوی مصرف داروها و سایر موارد تبعیت از برنامه درمانی وجود داشت (۰/۰۰۰۱P≤)، که نشان­دهنده تاثیر آموزش سبک زندگی با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه بر رعایت برنامه درمانی در افراد تحت مطالعه بود. نتیجه ­گیری. به­ کارگیری نرم افزارهای آموزشی در بهبود و کنترل بهتر فشارخون بیماران مفید و سودمند است. پرستاران به عنوان یکی از مهمترین اعضای گروه مراقبت سلامت می­توانند از طریق مداخلات آموزشی تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی مددجویان داشته باشند.

Authors

زهرا کرمی

Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University

بهشته طبرسی

Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University

فیروزه معینی

Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aghajani, M., Ajorpaz, N.M., Atrian, M.K., Raofi, Z., Abedi, F., ...
 • Ardebili, F.M., Mehmandar, M., Bozorgnejad, M., Khalili, E., Hosseini, A.F. ...
 • Badawy, S.M., Barrera, L., Sinno, M.G., Kaviany, S., O’dwyer, L.C. ...
 • Bengtsson, U., Kasperowski, D., Ring, L. and Kjellgren, K., ۲۰۱۴. ...
 • Bozorgi, A., Hosseini, H., Eftekhar, H., Majdzadeh, R., Yoonessi, A., ...
 • Collins, R., Peto, R., MacMahon, S., Godwin, J., Qizilbash, N., ...
 • Cooper, A. and Kar, P., ۲۰۱۴. A new dawn: the ...
 • Daugherty, S.L., Powers, J.D., Magid, D.J., Tavel, H.M., Masoudi, F.A., ...
 • Dragomir, A., Côté, R., Roy, L., Blais, L., Lalonde, L., ...
 • Drion, I., Pameijer, L.R., van Dijk, P.R., Groenier, K.H., Kleefstra, ...
 • Ek, A., Alexandrou, C., Söderström, E., Bergman, P., Delisle Nyström, ...
 • Fallah, F., Sajadi, S.A. and Pishgooie, S.A.H., ۲۰۲۰. The Effect ...
 • Fisher, N.D. and Curfman, G., ۲۰۱۸. Hypertension—a public health challenge ...
 • Gharaati, F., Aghamolaei, T., Hassani, L., Mohamadi, R. and Mohsseni, ...
 • Hallberg, I., Ranerup, A. and Kjellgren, K., ۲۰۱۶. Supporting the ...
 • Hunt, J.S., Siemienczuk, J., Touchette, D. and Payne, N., ۲۰۰۴. ...
 • Ibembe, J.D., ۲۰۱۱. Mobile phone use and reproductive health care ...
 • Kang, H. and Park, H.A., ۲۰۱۶. A mobile app for ...
 • Melville, S. and Byrd, J.B., ۲۰۱۸. Out-of-office blood pressure monitoring ...
 • Milani, R.V., Lavie, C.J., Bober, R.M., Milani, A.R. and Ventura, ...
 • Moorhead, S.A., Hazlett, D.E., Harrison, L., Carroll, J.K., Irwin, A. ...
 • Morawski, K., Ghazinouri, R., Krumme, A., Lauffenburger, J.C., Lu, Z., ...
 • Murray, C.J., Abraham, J., Ali, M.K., Alvarado, M., Atkinson, C., ...
 • Najafi Ghezeljeh, T., Nasr Esfahani, M. and Sharifian, S., ۲۰۱۷. ...
 • Pahlevanynejad, S., Safdari, R., Rahmanian, M. and Safari, M.S., ۲۰۲۲. ...
 • Payne, H.E., Lister, C., West, J.H. and Bernhardt, J.M., ۲۰۱۵. ...
 • Qamar, A. and Braunwald, E., ۲۰۱۸. Treatment of hypertension: addressing ...
 • Rowe, J., ۲۰۱۰. Voices from the inside: African American women’s ...
 • Safdari, R., Hasan Nejadasl, H., Rostam Niakan-Kalhori, S. and Nikmanesh, ...
 • Saffari, M., Sanaeinasab, H., Rashidi-Jahan, H., Hajijafar-Namazi, M.H., Sepandi, M., ...
 • Soltani, N., Gharlipour, Z., Mohammadbeigi, A., Bagheriyan, M.J. and Mohebi, ...
 • Sun, N., Rau, P.L.P., Li, Y., Owen, T. and Thimbleby, ...
 • Wang, Z., Chen, Z., Zhang, L., Wang, X., Hao, G., ...
 • Whelton, P.K., Carey, R.M., Aronow, W.S., Casey, D.E., Collins, K.J., ...
 • Widmer, R.J., Allison, T., Lerman, L. and Lerman, A., ۲۰۱۴. ...
 • Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, ...
 • Yoon, S.S., Fryar, C.D. and Carroll, M.D., ۲۰۱۵. Hypertension prevalence ...
 • Zhao, J., Freeman, B. and Li, M., ۲۰۱۶. Can mobile ...
 • Zhao, X., Wang, L., Ge, C., Zhen, X., Chen, Z., ...
 • Aghajani, M., Ajorpaz, N.M., Atrian, M.K., Raofi, Z., Abedi, F., ...
 • Ardebili, F.M., Mehmandar, M., Bozorgnejad, M., Khalili, E., Hosseini, A.F. ...
 • Badawy, S.M., Barrera, L., Sinno, M.G., Kaviany, S., O’dwyer, L.C. ...
 • Bengtsson, U., Kasperowski, D., Ring, L. and Kjellgren, K., ۲۰۱۴. ...
 • Bozorgi, A., Hosseini, H., Eftekhar, H., Majdzadeh, R., Yoonessi, A., ...
 • Collins, R., Peto, R., MacMahon, S., Godwin, J., Qizilbash, N., ...
 • Cooper, A. and Kar, P., ۲۰۱۴. A new dawn: the ...
 • Daugherty, S.L., Powers, J.D., Magid, D.J., Tavel, H.M., Masoudi, F.A., ...
 • Dragomir, A., Côté, R., Roy, L., Blais, L., Lalonde, L., ...
 • Drion, I., Pameijer, L.R., van Dijk, P.R., Groenier, K.H., Kleefstra, ...
 • Ek, A., Alexandrou, C., Söderström, E., Bergman, P., Delisle Nyström, ...
 • Fallah, F., Sajadi, S.A. and Pishgooie, S.A.H., ۲۰۲۰. The Effect ...
 • Fisher, N.D. and Curfman, G., ۲۰۱۸. Hypertension—a public health challenge ...
 • Gharaati, F., Aghamolaei, T., Hassani, L., Mohamadi, R. and Mohsseni, ...
 • Hallberg, I., Ranerup, A. and Kjellgren, K., ۲۰۱۶. Supporting the ...
 • Hunt, J.S., Siemienczuk, J., Touchette, D. and Payne, N., ۲۰۰۴. ...
 • Ibembe, J.D., ۲۰۱۱. Mobile phone use and reproductive health care ...
 • Kang, H. and Park, H.A., ۲۰۱۶. A mobile app for ...
 • Melville, S. and Byrd, J.B., ۲۰۱۸. Out-of-office blood pressure monitoring ...
 • Milani, R.V., Lavie, C.J., Bober, R.M., Milani, A.R. and Ventura, ...
 • Moorhead, S.A., Hazlett, D.E., Harrison, L., Carroll, J.K., Irwin, A. ...
 • Morawski, K., Ghazinouri, R., Krumme, A., Lauffenburger, J.C., Lu, Z., ...
 • Murray, C.J., Abraham, J., Ali, M.K., Alvarado, M., Atkinson, C., ...
 • Najafi Ghezeljeh, T., Nasr Esfahani, M. and Sharifian, S., ۲۰۱۷. ...
 • Pahlevanynejad, S., Safdari, R., Rahmanian, M. and Safari, M.S., ۲۰۲۲. ...
 • Payne, H.E., Lister, C., West, J.H. and Bernhardt, J.M., ۲۰۱۵. ...
 • Qamar, A. and Braunwald, E., ۲۰۱۸. Treatment of hypertension: addressing ...
 • Rowe, J., ۲۰۱۰. Voices from the inside: African American women’s ...
 • Safdari, R., Hasan Nejadasl, H., Rostam Niakan-Kalhori, S. and Nikmanesh, ...
 • Saffari, M., Sanaeinasab, H., Rashidi-Jahan, H., Hajijafar-Namazi, M.H., Sepandi, M., ...
 • Soltani, N., Gharlipour, Z., Mohammadbeigi, A., Bagheriyan, M.J. and Mohebi, ...
 • Sun, N., Rau, P.L.P., Li, Y., Owen, T. and Thimbleby, ...
 • Wang, Z., Chen, Z., Zhang, L., Wang, X., Hao, G., ...
 • Whelton, P.K., Carey, R.M., Aronow, W.S., Casey, D.E., Collins, K.J., ...
 • Widmer, R.J., Allison, T., Lerman, L. and Lerman, A., ۲۰۱۴. ...
 • Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, ...
 • Yoon, S.S., Fryar, C.D. and Carroll, M.D., ۲۰۱۵. Hypertension prevalence ...
 • Zhao, J., Freeman, B. and Li, M., ۲۰۱۶. Can mobile ...
 • Zhao, X., Wang, L., Ge, C., Zhen, X., Chen, Z., ...
 • نمایش کامل مراجع