توانمند سازی معلمان و دانش آموزان با تاکید بر تربیت تمام ساحتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 401

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI06_037

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

توانمندسازی معلمان و دانش آموزان یکی از موارد حیاتی در سیستم آموزشی است. با توانمندسازی معلمان، آنها قادر خواهندبود بهترین روش ها و رویکردهای آموزشی را برای دانش آموزان ارائه دهند. این شامل به روزرسانی دانش آنها در زمینه ی اصولآموزشی، فناوری های جدید و روش های تدریس مبتنی بر پژوهش است . همچنین، برنامه های توانمندسازی برای دانش آموزاننیز بسیار اهمیت دارد. مقاله حاضر از نوع مطالعات کیفی و در دسته تحقیقات مروری (کتابخانه ای) قرار می گیرد. آموزشمهارت های زندگی، توسعه ناشئگان نابغه، پشتیبانی روانی و اجتماعی، و ترغیب به خلاقیت و نوآوری تنها بخشی از این برنامه هاهستند. این توانایی ها باعث تقویت اعتماد به نفس و رشد شخصیتی دانش آموزان می شوند و در آینده آنها را برای تحقیق وکشف های بیشتر آماده می سازند . با ترکیب این دو عامل، میتوان به نتایج موفقتری در سیستم آموزشی دست یافت. بهبود سطحآموزش در کشورها، توسعه مهارت ها و استعدادها، و ترویج خلاقیت و نوآوری را میتوان به عنوان نتایج توانمندسازی معلمان ودانش آموزان مشاهده کرد

Authors

اناهیتا هادیپور

دانشجو کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،شهید باهنر شهرکرد، ایران.

زهرا بهارلویی یانچشمه

دانشجو کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،شهید باهنر شهرکرد، ایران.

مبینا نکوئی شهرکی

دانشجو کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،شهید باهنر شهرکرد، ایران.

محمد نیکخواه

هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان