CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

وضعیت زنان عربستان پیش از ظهور اسلام

عنوان مقاله: وضعیت زنان عربستان پیش از ظهور اسلام
شناسه ملی مقاله: NCMEI06_038
منتشر شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید حسن فلسفی طلب - دکترای فلسفه ،ایران
یلدا صادقی خراشاد - دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان زاهدان ،زاهدان ،ایران
نادیا گرگیچ - دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان زاهدان ،زاهدان ،ایران
فائزه نورا - دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان زاهدان ،زاهدان ،ایران

خلاصه مقاله:
در طول تاریخ هر یک از نویسندگان تعابیر متفاوتی از وضعیت زنان در آن زمان داشته اند برخی از آنها معتقد بودند که زنان بهعنوان برده بودند و عملا هیچ جایگاهی در دنیای عربها نداشتند آنها توسط پدران و مادران خود به مبلغ مشخصی به زور فروختهمی شدند، شوهر می توانست به میل خود زن را مجدد بفروشد و زنان از مالکیت یا ارث حق کمی داشتند یا هیچ حقی نداشتند وبرخی دیگر نیز به این نکته اشاره کردند که وضعیت آنان بسیار تاسف بار بوده و دختران را زنده به گور می کردند ،چند همسری وجودداشته و مسائلی این چنین .زن در دوره جاهلیت از حقوق و مزایای بسیارکمی برخوردار بود و جامعه عرب برای زن استقلالی در زندگی قائل نبود و حرمت وشرافتی برای او جز حرمت و شرافت خانواده نمی شناخت. شرایط و وضعیت زنان در دوران جاهلیت نشان می دهد که اسلام بستریرا فراهم کرد تا زن به عنوان یک عنصر بی اختیار به یک عنصر پرارزش و نقش آفرین تبدیل شود. خدای بزرگ، علی رغم ستمپیشگانی که زن را تحقیر کرده اند، استعداد و نبوغ ذاتی او را در جهات و ابعاد متعدد متذکر شد و با کلام محبت آمیز در قرآن کریممقام و شان انسانی را به تصویر کشید. از ظهور اسلام نقش زن در حوزه های فردی، اجتماعی و ... پر رنگ تر شد و اسلام به بهترینوجه حریت و استقلال را به زن عطا کرد و شان و منزلت و جایگاه واقعی او را که تا آن روز شناخته نشده بود به او اعطا کرد در مقالهحاضر به واکاوی اوضاع زنان پیش از ظهور اسلام در چند حوزه می پردازیم.

کلمات کلیدی:
زنان عربستان ،پیش از اسلام،اوضاع اقتصادی و اجتماعی ،اوضاع سیاسی و عقیدتی ،پوشش و شرایط ازدواج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1936924/