علم دینی و علم عمومی، به سمت تعارض یا همسویی

This With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این :

Abstract:

در این پژوهش سعی می شود درباره فلسفه اسلام و توسعه اندیشه اسلامی و همچنین دیدگاه های مربوط به علم دینی و در راس آن اسلام و انطباق و یا تعارض آن با علم عمومی بحث شود. از منابع مورد مطالعه در این مقاله برداشت می شود که فلسفه اسلامی نتیجه تفکر اسلامی است. این اندیشه اسلامی ثمره تشویق آموزه های قرآن و حدیث است. تفکر اسلامی یک تفکر منحصر به فرد است، متفاوت از بقیه. زیرا اندیشه اسلامی از وحی سرچشمه می گیرد و یا به تبیین وحی متکی است، در حالی که افکار دیگری که در بین انسان ها شکل می گیرد، هم به شکل ادیان غیر آسمانی، ایدئولوژی های سیاسی و اقتصادی و نظریه های اجتماعی، به سادگی از نبوغ انسان متفکری که آن را به وجود می آورد بحث می کند. حال رابطه دین و علم بر اساس نظریات دانشمندان به اشکال مختلفی مطرح می شود که با بررسی و مرور این روابط می توان، نظریات مختلف را مورد بحث و تحلیل قرار داد. در این مقاله از روش تحقیق کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل استفاده شده است. روش توصیفی ابزار اصلی در توضیح داده ها است وعلاوه بر مطالعه موردی از کتب و مقالات اندیشمندان مطرح داخلی، از نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها نیز بهره برده ایم.

Authors

محمد اربابی اصفهانی

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

مراجع و منابع این :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود لینک شده اند :
 • 1. قرآن کریم ...
 • 2. احترامی،ر، (1391)، "ماهیت عقل عملی از دیدگاه اسلام"، پژوهش های ...
 • 3. آیت الله زاده شیرازی، س، جلالی تهرانی، س. (1397)، "بررسی ...
 • 4. بلانیان،م، (1386)، "علم سکولار یا علم دینی" ...
 • 5. پازوکی،ش (1390)، "عمل گرایی مدرن در دین"، جاویدان خرد، دوره7، ...
 • 6. حسامی فر،ع، (1392)، "مطهری و نسبت میان علم و دین"، ...
 • 7. حقی،ع، (1373)، "فلسفه دکارت"، کیهان اندیشه، شماره 53 ...
 • 8. زاهدی، م، ثمره هاشمی، س، (1392)، "رابطه علم و دین ...
 • 9. سجادی، س، (1398)، "علم دینی با رویکرد متافیزیک گرایانه: بررسی ...
 • 10. سروش،ع، (1373)، "تفرج صنع؛ گفتارهایی در اخلاق و صنعت و ...
 • 11. سوزنچی،ح، (1389)، "معنا، مکان و راهکارهای علم دینی"، پژوهشکده مطالعات ...
 • 12. شریعتی،ع، (1379)، "مذهب علیه مذهب" ...
 • 13. مسعودی،ج، (1389)، "تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های ...
 • 14. مطهری،م، (1350)، "علل گرایش به مادی گری" ...
 • 15. میری،س، اصغری صدری،ع (1390)، "رابطه علم و دین از دیدگاه ...
 • 16. واعظی،ا، (1387)، "علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی"، ...
 • 17. هوشنگی،ح، (1383)، "عین و عینیت در فلسفه نظری کانت"، پژوهشنامه ...
 • 18. Alalwani, T, Al-Shikh-Ali, A and DeLorenzo,T (2003). "Source Methodology in ...
 • 19. Ali.F & B.Effendy. (2011). "Pathfinding a New Path of Islam: ...
 • 20. Al-Jubouri,I, (2004). "History of Islamic Philosophy: With View of Greek ...
 • 21. Anam, N, (2019), " Islamic Philsophy and the Development of ...
 • 22. Anwar,S, Elfiah.R, (2019), " Science and Religious Integration" ...
 • 23. Askari,H, Iqbal.Z and Mirakhor,A, (2015). "Introduction to Islamic Economics: Theory ...
 • 24. Baharuddin, A.(2015). "Ibn Sina" ...
 • 25. Bonadeo,T, (2013). "Abd al-Laṭif al-Bagdadi’s Philosophical Journey" ...
 • 26. Corrigan,J , Denny,F, Jaffee,M, & Eire,C (2016). "Jews, Christians, Muslims: ...
 • 27. Fakhry,M (1997). "Islamic Philosophy, Theology and Mysticism: A Short Introduction. ...
 • 28. Farfūr,M, (1988). "The Characteristics of Islamic Thought." Bayrūt: Dār al-Ma’rifah ...
 • 29. Hallaq,W, (2012). "The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral ...
 • 30. Hanif, N, (2002). "Biographical Encyclopaedia of Sufis: Central Asia and ...
 • 31. Ismail,T, Hatthakit,U and Chinawong,T (2015). "Caring Science within Islamic Contexts: ...
 • 32. Khir,B (2000). "The Qur’an and Science: The Debate on the ...
 • 33. Lapidus,I, (2002). "A History of Islamic Societies". Cambridge: Cambridge University ...
 • 34. Meri,J (2005). "Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia". New York: Routledge. ...
 • 35. Nasr,S, (2006). "Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: ...
 • 36. Nasution.H, (2006). "Falsafat dan Mistisisme dalam Islam." Jakarta: Bulan Bintang ...
 • 37. Ramadan,H,(2006),"Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary." ...
 • 38. Rumadi. (2015)."Islamic Post-Traditionalism in Indonesia." Singapore: ISEAS - Yusof Ishak ...
 • 39. Sardar,Z, (2005). Kembali Ke Masa Depan Syariat Sebagai Metodologi Pemecahan ...
 • 40. Siddiqui,B, (2001). "Miskawaih’s Thoughts on Human Personality" ...
 • 41. Wessels,A, (1972). "A Modern Arabic Biography of Muḥammad: A Critical ...
 • 42. Yousef,A, (2014). "Islam within Judaism and Christianity, A Voice From ...
 • 43. Zaprulkhan. (2014). "Filsafat Islam: Sebuah kajian tematik". Jakarta: Raja Grafindo ...
 • نمایش کامل مراجع